Via computer en smartphone zijn we voortdurend met het werk verbonden. Ook tijdens onze privétijd. Goede afspraken over de (niet) bereikbaarheid van uw medewerkers, kunnen echter veel stress voorkomen. Vandaar dat de federale overheid overleg over deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen, op de agenda zet van het comité voor preventie en bescherming op het werk (comité PBW).

 

In alle ondernemingen die onder de cao-wet vallen, moet de medewerkers vanaf nu – op regelmatige tijdstippen – overleg organiseren in het comité PBW over:

  • deconnectie van het werk; en
  • gebruik van digitale communicatiemiddelen.

 

Dat overleg staat in het teken van 'het verzekeren van het respect voor de rusttijden, de jaarlijkse vakantie, en andere verloven van de werknemers, én het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven'. De werkgever moet dit puntje ook op de agenda zetten telkens de werknemersvertegenwoordigers uit het comité dat vragen. Het comité kan op basis van dat overleg voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen. De afspraken die daaruit voortvloeien, kunnen vastgelegd worden in het arbeidsreglement of in een cao.

Minister van Werk Kris Peeters verwacht dat er zo duidelijker afspraken gemaakt zullen worden over wanneer werknemers bereikbaar moeten zijn, en wanneer niet. De minister wijst vooral op de sms'jes en e-mails die na de werkuren nog binnenlopen op de smartphone en waarop de chef meteen een antwoord verwacht. Toch wil Peeters de deconnectiviteit niet opleggen. Dat strookt niet altijd met de huidige manier van werken en past ook niet bij alle functies. Het is dan ook belangrijk dat er afspraken worden gemaakt op maat van elk bedrijf.

 

Van toepassing: vanaf 9 april 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , bedrijfscultuur , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer