De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen werden ingevoerd door cao nr. 90 en de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008. 

Deze wet voorzag ook een indieningsprocedure in twee fases. De eerste fase van deze procedure wordt nu vereenvoudigd via de wet van 26 december 2022 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen. De wijzigingen zijn ingegaan op 6 februari 2023. 

 

Wijziging in fase 1: bij gebrek aan opmerkingen geen register meer toesturen 

Tot en met 5 februari 2023 moest de werkgever na afloop van deze 15 dagen termijn het opmerkingenregister ter inzage sturen naar de lokaal bevoegde Inspectie Toezicht Sociale Wetten. Dit moest gebeuren ongeacht of er opmerkingen waren of niet. 
 
Vanaf 6 februari 2023 vereenvoudigt dit. Voortaan dient het opmerkingenregister nog enkel aan voormelde Inspectie te worden bezorgd wanneer er ook daadwerkelijk opmerkingen in staan, en niet indien er geen opmerkingen zijn.  

Wijziging in fase 2: explicitering van de ontvankelijkheidsvereisten

 
Er wordt voortaan uitdrukkelijk gemeld dat de neerlegging ontvankelijk is wanneer: 

  • zij werd gedaan binnen de termijnen bepaald in een cao gesloten in de NAR; 
  • de toetredingsakte, met inbegrip van het toekenningsplan de minimale referteperiode (van drie maanden) naleeft, zoals bepaald in een cao gesloten in de NAR; 
  • de toetredingsakte en -plan de verplichte vermeldingen bevatten, zoals bepaald in een cao gesloten in de NAR; 
  • de toetredingsakte en -plan, het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan zijn bijgevoegd 

Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer