De wetgeving voorziet een aantal maatregelen zodat de evacuatie vlot kan verlopen. In veel gevallen zijn er echter specifieke risico’s en moet er nagedacht worden over hoe men de evacuatie het best kan aanpakken. Het goed kunnen inschatten wat de acties zullen zijn die mensen gaan nemen in geval van brand, is hierbij zeer belangrijk.
 

Allesomvattende aanpak

Men kan niet onderzoeken hoe snel mensen zullen evacueren zonder te weten wat de mogelijke scenario's zijn, hoeveel en welke personen aanwezig zijn, waarvoor het gebouw gebruikt zal worden... Daarbij komt dat voor elk gebouw een andere aanpak aangewezen is, denk maar aan kantoorgebouwen, productiesites of elektriciteitscentrales. Een alles omvattende aanpak kan een goeie inschatting maken van hoe de mensen zullen reageren en hoe lang het zal duren voor iedereen in veiligheid is. De passende maatregelen zullen voor ieder gebouw anders zijn.

 

Reactie van mensen bij brand en evacuatie

Als preventieadviseur is het uw taak om de risico's waaraan de mensen binnen uw bedrijf blootgesteld worden, te analyseren en te reduceren. De gevolgen van een brand of incident hangen ook samen met de reactie van de werknemers.

 

Elke preventieadviseur moet zich verschillende vragen stellen:

 • Wat zijn de specifieke risico's?
 • Hoe snel gaan mensen beginnen evacueren?
 • Nemen ze de kortste weg naar buiten?
 • Hoe lang duurt het voor ze buiten zijn?
 • Wat zijn hun opties?

 

De reactie van mensen bij brand of alarm hangt af van heel veel factoren. Er zijn een aantal theorieën ontwikkeld die helpen om in te schatten hoe en hoe snel mensen zullen reageren.

 • Behavioural sequences
  Wanneer een alarm gegeven wordt, zullen mensen het alarm negeren of het alarm onderzoeken. In dit laatste geval gaan ze zich voorbereiden door andere mensen instructies te geven, op verkenning te gaan of om terug te trekken.
   
 • Role rule model
  Dit model voorspelt dat mensen zich zullen gedragen volgens wat er van hen verwacht wordt. Als een leerkracht in een klas geen gehoor geeft aan een alarm zullen de leerlingen ook niet evacueren. Hetzelfde kan gezien worden in een restaurant. Wanneer de obers het alarm negeren is de kans groot dat iedereen blijft zitten. Ploegbazen hebben volgens dit model dan ook een grote verantwoordelijkheid. Mannen blijken sneller op onderzoek te trekken, terwijl vrouwen sneller anderen gaan waarschuwen. Hier wordt het duidelijk dat goede procedures en de naleving ervan van groot belang zijn.
   
 • Affiliation theory
  Deze theorie voorspelt dat mensen rekening zullen houden met hun gewoontes en datgene dat ze goed kennen. Mensen blijken dus vaak te evacueren via de weg die ze zijn binnengekomen, ook al zijn er (nood)uitgangen dichterbij.

 

Evacuatiestudies

Als preventieadviseur bent u veel bezig met de normale bedrijfssituatie. De uitdaging is echter om onveilige situaties te voorkomen en tijdig problemen te detecteren. Deze komen mogelijk voort uit functieveranderingen, productieproceswijzigingen of andere bezettingen. Als preventieadviseur is het uw taak om te signaleren als iets niet (meer) veilig is.

 

Sommige zaken kan u zelf aanpakken:

 • vrijmaken van evacuatiewegen waar materiaal in gestapeld staat;
 • duidelijke signalisatie van evacuatie-uitgangen;
 • zorgen voor een goede bedrijfscultuur.

 

Voor andere zaken (performantiegerichte analyses, modellen van evacuatie) kan u beter een gespecialiseerd studiebureau onder de arm nemen. Zij kunnen u in raad en daad bijstaan en hebben voor elke situatie een geschikte aanpak. Bovendien beschikken zij over verschillende softwarepakketten om de evacuatiestromen van mensen te modelleren om een onderbouwde studie te kunnen maken.

 

Bron

 • Arne Inghelbrecht, David Vanhaverbeke en Ann Gysens, senTRAL Nieuws, 11 mei 2017

 

Meer info

Meer info

Wenst u meer informatie over omgevingsfactoren en/of ploegenarbeid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het e-mailadres info.prev@attentia.be of vind een Attentia kantoor bij u in de buurt. Onze experten helpen u graag verder.
 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid