De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 24 januari 2023 een nieuwe cao afgesloten (cao nr. 164) die voorziet in de invoering van een verplichte fietsvergoeding in alle sectoren en ondernemingen waar op heden nog geen verplichting bestaat om een fietsvergoeding toe te kennen. 

De nieuwe cao treedt in werking op 1 mei 2023. 

Het gaat om een suppletieve cao. Dit houdt in dat ze enkel van toepassing is indien er nog geen cao bestaat in de sector of op ondernemingsniveau die voorziet in de verplichting om een fietsvergoeding toe te kennen. 

Voor werkgevers die reeds een fietsvergoeding toekennen ingevolge een sectorale cao of een ondernemings-cao (zelfs als die lager is dan het maximum vrijgestelde bedrag) verandert er dus niets.  

De fietsvergoeding bedraagt 0,27 euro per afgelegde kilometer (bedrag 2023) en wordt begrensd tot een afstand van 40 km per dag (enkele afstand van 20 km).


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer