Tussen 1 en 29 februari 2020 stuurt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 2020 het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor de periode 2018/4 - 2019/3 op naar alle werkgevers die onder de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen.

 

Ondernemingen met een actieve e-Box ontvangen dit overzicht in hun e-Box. Als uw e-Box niet actief is, krijgt u het overzicht op papier.

 

Doel

U bent verplicht het jaaroverzicht schriftelijk aan uw ondernemingsraad te bezorgen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet u het overzicht aan de vakbondsafvaardiging geven. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten uw werknemers het document kunnen raadplegen.

 

Deze mededeling moet normaal gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst. Als uw onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging heeft, bezorgt u hen Trillium op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van Trillium.

 

Bron:

  • Rijksdienst voor sociale zekerheid

Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , loonlasten , RSZ , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer