De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed dat het dubbelbelastingverdrag met het Groothertogdom Luxemburg aanpast.

Het voorontwerp houdt een instemming in met een avenant bij het dubbelbelastingverdrag dat op 31 augustus werd ondertekend en dat de zogenaamde 24-dagenregel wijzigt, waardoor grensarbeiders belast worden in het land waar men werkt, ook indien men gedurende maximaal 24 dagen per jaar in een ander land werkt.

Het doel van dit avenant bestaat erin de tolerantieregel van 24 dagen op te trekken naar 34 dagen om de administratieve rompslomp te verminderen voor de grensarbeiders, die voortaan 10 dagen langer mogen werken in hun woonstaat (bijvoorbeeld door thuiswerk) of in een derde land, waarbij ze belastbaar blijven in de gebruikelijke werkstaat.

Bron:

  • Ministerraad 20 oktober 2022 (News.Belgium)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , buitenlandse werknemers , fiscaliteit , payroll , tewerkstelling , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer