Het Europees Parlement keurde vandaag bindende regels voor loontransparantiemaatregelen goed. Deze strenge regels dwingen EU bedrijven om transparant(er) te zijn over lonen om zo een gelijke verloning naar gender te kunnen garanderen. Het parlement introduceert zo ook potentiële boetes bij loondiscriminatie.

De details zijn nog niet volledig gepubliceerd, maar we weten dat er ingezet wordt op:

• Afschaffing van loongeheimhouding

• Recht op informatie voor werknemers. Werknemers krijgen informatie over het gemiddelde salarisniveau en de neutrale criteria waarop dit gebaseerd is.

• Bij een loonkloof van 5% of meer moet een bedrijf met minimaal 100 werknemers maatregelen nemen.

• Loonclassificatie-systemen moeten onder deze voorwaarden gebaseerd zijn op genderneutrale criteria.

Om in de toekomst boetes en complicaties te vermijden, kan je vandaag best al beginnen met je loonclassificatiesysteem te evalueren. Is het fair, is het transparant?

Bij Attentia voorzien we je van standaardrapporten om je loonkloof in kaart te brengen. In congruentie met de huidige en toekomstige wetgeving. Alsook voor functieclassificatie kan je bij ons terecht.

Wil je er echt grip op krijgen en verder bijsturen? Ook projectgewijs kunnen onze HR (data-)analisten je verder helpen.

Contacteer hrconsulting@attentia.be


Lees meer nieuws over: Verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer