De wet van 26 december 2013 over het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden voorziet dat elk Paritair (sub)Comité tegen 1 januari 2019  in een CAO maatregelen moet opnemen om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de inzetbaarheid te verhogen op de arbeidsmarkt.

 

De wet voorziet eveneens een bijzondere bijdrage voor de werkgevers die de voorwaarden van de CAO niet respecteren 

 

Omdat er geen CAO's neergelegd werden, zal de bijzondere bijdrage niet worden geïnd.

De RSZ zal later meer toelichtingen geven over de inning van deze bijdrage.

 

Bron:

  • RSZ – Administratieve instructies 2018/4

Lees meer nieuws over: Newsletter , Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer