De doelgroepvermindering voor oudere werknemers moet het nadeel dat de 55-plussers ondervinden op de arbeidsmarkt compenseren door een vermindering van de werkgeversbijdragen op de sociale zekerheid.

Het gebeurt dat werkgevers echter met hun oudere werknemers een overeenkomst sluiten waarbij deze werknemers (een percentage) van hun loon krijgen zonder dat de betrokkenen nog hoeven te werken. Voor deze werknemers kunnen de werkgevers op dit moment beroep blijven doen op de Vlaamse doelgroepvermindering voor 55-plussers, wat in strijd is met de filosofie van de maatregel, die als doel heeft ouderen aan te werven of daadwerkelijk aan het werk te houden. Om dit oneigenlijk gebruik van de doelgroepvermindering tegen te gaan, wil de Vlaamse Regering een voorwaarde toevoegen. De doelgroepvermindering zal enkel worden toegekend als de oudere werknemer werkelijke arbeidsprestaties presteert, behalve wanneer hij daarvan om wettelijke redenen is vrijgesteld.

Deze bijkomende voorwaarde is nog niet definitief. Eerst wordt nog het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

 

Bron

  • Vlaamse Regering

Lees meer nieuws over: Verloning , 45+ , loonlasten , payroll , RSZ