Wenst u vrijgesteld te worden van het bijhouden van een bijzonder register van uitzendkrachten als gebruiker tijdens het tweede kwartaal van 2023, bekom dan van uw ondernemingsraad vóór 31 maart 2023 de unanieme en expliciete verklaring, die opgenomen wordt in de notulen van de ondernemingsraad, dat de drempel van 100 werknemers wordt overschreden. Deze mogelijkheid bestaat dus niet voor ondernemingen zonder ondernemingsraad.


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer