Op 21 en 22 december 2020 zijn alle reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk door middel van passagiersvervoer verboden. 

 

In de periode 23 december 2020 tot en met 31 december 2020 zijn enkel toegelaten : 

 

 • De reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk van personen met de Belgische nationaliteit en van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben; 
   
 • De volgende strikt noodzakelijke niet-uitstelbare reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk voor personen die niet de Belgische nationaliteit en van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en mits voorlegging van een door de werkgever uitgereikte attest 
  • de professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg; 
  • de professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel; 
  • de verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel en van ordediensten, personeel van de civiele bescherming, en humanitaire hulpverleners, bij het uitoefenen van hun functie; 
  • de professionele verplaatsingen van journalisten; 

 

 • De verplaatsingen om de volgende dwingende gezinsredenen: 
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging 
  • de bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen 
  • de reizen in het kader van co-ouderschap 
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies in geval van een verwantschap in de eerste en tweede graad 

 

Bron : 

 • Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 22 december 2020 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , wetgeving