De ministerraad van 4 februari 2022 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de werkbonus.

Dit ontwerp van koninklijk besluit verhoogt de hoogste inkomensgrens voor de werkbonus om de nettowedde van werknemers met een laag inkomen te verhogen. Dit beoogt in de eerste plaats de situatie van de betrokken werknemers te verbeteren, hoewel deze verbetering onrechtstreeks ook een positieve economische weerslag zal hebben: aanmoediging tot het betreden van de arbeidsmarkt (strijd tegen de werkloosheidsval) en stijging van het aantal gepresteerde uren (strijd tegen de promotieval).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan het Raad van State.

We houden u via onze nieuwsberichten verder op de hoogte.

 

Bron :

  • Ministerraad 4 februari 2022

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , RSZ , sociale zekerheid , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer