De ministerraad van 15 juli 2022 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot het vastleggen van het bedrag waarop het normale loon begrensd wordt voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2022-2023.

In het kader van de regelgeving inzake het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normale loon. De grenzen van het normale loon worden vastgelegd bij koninklijk besluit.

Voor het schooljaar 2022-2023 voorziet het ontwerp van koninklijk besluit de begrenzing van het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof op 3.170 euro bruto per maand. Voor het vorige schooljaar 2021-2022 bedroeg de loongrens 3.047 euro.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad van 15 juli 2022 (News.Belgium)

 

 

 


Lees meer nieuws over: Verloning , verlof , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer