Belgische medewerkers hebben op dit moment gemiddeld nog altijd iets meer vakantie over dan een jaar geleden, maar de dramatische cijfers van de voorbije lente hebben zich in de zomerperiode niet doorgezet. In de maanden maart tot en met juni namen medewerkers onder invloed van de coronacrisis opvallend minder verlofdagen op. Een verklaring hiervoor lag bij de piek in tijdelijke werkloosheid, die zich vooral in april – een belangrijke vakantiemaand – aftekende. Ook de lockdown zorgde ervoor dat veel medewerkers hun weekje vakantie in de lente annuleerden of niet planden.

Daardoor werd gevreesd dat veel medewerkers in de laatste maanden van het jaar nog veel verlof zouden moeten opnemen. De jaarlijkse wettelijke vakantiedagen moeten immers voor 31 december 2020 uitgeput zijn, aangezien het niet toegelaten is om deze verlofdagen naar volgend jaar over te dragen. Medewerkers zullen in het slechtste geval hun wettelijke vakantie verliezen, maar ook werkgevers hebben de plicht om erover te waken dat medewerkers hun jaarlijkse vakantiedagen kunnen opnemen. Werkgevers die in dit kader niet het nodige doen, begaan een inbreuk op de betrokken wetgeving en kunnen gesanctioneerd worden met ofwel een strafrechtelijke geldboete, ofwel een administratieve geldboete.
 

Nog 8 vakantiedagen over

Hoewel de achterstand uit het voorjaar nog niet helemaal is weggewerkt, stelt het Business Intelligence team van Attentia wel vast dat medewerkers tijdens de zomervakantie ongeveer evenveel verlof hebben opgenomen als een jaar geleden. In de maand juli namen ze zelfs iets meer vakantiedagen op, maar in augustus doken de cijfers opnieuw onder het maandresultaat van 2019. Deze relatief normale statistieken voor de zomermaanden zorgen er dus voor dat de negatieve trend uit de eerste helft van het jaar geen vervolg kent.

Voor de cijfers baseerde Attentia zich op de situatie bij meer dan 100.000 medewerkers. Het verlof in deze barometer omvat zowel de 20 dagen wettelijk verlof als Europese vakantie, seniorvakantie en jeugdvakantie. Extralegale dagen, vrij te kiezen feestdagen die in het weekend of op een inactiviteitsdag binnen de onderneming vielen of arbeidsduurverminderingsdagen, zijn er niet bij gerekend.

Op 31 augustus hadden Belgische medewerkers gemiddeld nog 8 vakantiedagen over, terwijl de teller vorig jaar op 6,5 dagen stond. Dat betekent dus dat er anderhalve dag minder verlof is opgenomen, waardoor het overschot in het najaar eerder lijkt mee te vallen. Bovendien is er geen verschil tussen arbeiders en bedienden, terwijl ook geslacht en leeftijd geen rol spelen.

"Toch adviseren we werkgevers om de stand van zaken van het verlof tijdig na te gaan voor hun onderneming", zegt Tim De Troch, Directeur Payroll en SAP bij Attentia.Het is namelijk een plicht van de werkgever om openstaande wettelijke vakantie tijdig te signaleren aan medewerkers en hen de kans te geven dit alsnog in te plannen voor het einde van dit jaar. Op die manier gaan die dagen niet verloren, want ze zijn niet overdraagbaar naar volgend jaar. Hoewel de cijfers tijdens de zomermaanden gestabiliseerd zijn, moeten we er wel rekening mee blijven houden dat het bestaande overschot een impact zal hebben op de medewerkersbezetting in het vierde kwartaal.


Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Werken met personeel , verlof

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer