De belangrijkste sociaal-juridische maatregelen zijn :

 

Verlaging van de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever in het 1e en 2e kwartaal van 2023 (7,07% van de totale bijdragen) en een mogelijk uitstel van de betaling van de socialezekerheidsbijdragen in het 3e en 4e kwartaal van 2023 tot 2025;

 

  • Strengere voorwaarden voor tijdskrediet :

Het tijdskrediet met motief zorg kind wordt verlaagd van 51 naar 48 maanden, de leeftijd wordt verlaagd van 8 naar 5 jaar en de werknemer moet ten minste 36 maanden anciënniteit hebben bij zijn werkgever zijn in plaats van de huidige 24 maanden.

De tewerkstellingsvoorwaarde in geval van halftijds tijdskrediet van 50%  wordt strenger. In de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving moet de werknemer voltijds aan de slag geweest zijn. De mogelijkheid om minstens in een 3/4 e regime gewerkt te hebben vervalt wordt gewijzigd naar

 

  • Verlenging van de tijdelijke "energie"-werkloosheid en het "energie"-overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot het einde van het eerste kwartaal van 2023;

 

  • Het jaarlijkse quotum van 475 uur studentenarbeid wordt in 2023 en 2024 verhoogd tot 600 uur.

 

  • De bestaande regeling van flexijobs wordt uitgebreid naar de sector van landbouw, aanleg en onderhoud van parken en tuinen, sport, cultuur, evenementensector en de zorgsector;

 

  • Invoering van een bonus in 2024 voor bedrijven die een langdurig arbeidsongeschikte aannemen;
  •  
  • Invoering van een pensioenbonus van 2EUR per extra gewerkte dag.

 

  • Verlenging van de verjaringstermijn bij de bestrijding van sociale fraude en de aanwerving van 50 extra inspecteurs.

 

  • Hogere werkgeversbijdragen voor SWT-ers

 

Al deze maatregelen moeten zijn nog niet defintief, moeten nog verder uitgewerkt worden en omgezet worden in wetgeving.Ze zullen concreter worden in de maanden die volgen. We houden u op de hoogte van de uitwerking hiervan. 

 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , pensioen , RSZ , RSZ-aangifte , sociale zekerheid , verloven , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer