Op 6 juli 2018 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd dat de bedragen van de geschenken van de werkgever bij jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk aanpast aan de evolutie van de levensduurte.

 

Overzicht

 

Gelegenheid

Huidige bedragen

Bedragen ontwerp-KB

Sinterklaasfeest, Kerstmis of nieuwjaar

€ 35

€ 40

Eervolle onderscheiding

€ 105

€ 120

Pensionering

Minimum-maximum

€ 35 per dienstjaar

€ 105 - € 875

€ 40 per dienstjaar

€ 120 –  €1.000

Huwelijk, afleggen verklaring wettelijk samenwonen

€ 200

€ 245

 

 

Dit koninklijk besluit is retroactief in werking getreden op 1 januari 2017.

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 6 juli 2018.

 


Lees meer nieuws over: Verloning , loonelementen , loonlasten , RSZ , sociale bijdragen , wetgeving