Het KB dat de basisnormen vastlegt voor de preventie van brand en ontploffing in gebouwen is gewijzigd. Zo bevat bijlage 7 een nieuw punt 3 met voorschriften voor de brandbeveiliging in parkings. Het zal ingaan vanaf 1 juli 2022. 

Op 23 juni 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het "Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen". De voorschriften van het KB regelen de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen en de uitbreidingen van de bestaande gebouwen. 

In deze analyse is niet specifiek rekening gehouden met risico’s als gevolg van elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof. Maar het is duidelijk dat heel wat maatregelen in dit nieuwe hoofdstuk ook voor branden van die voertuigen ten goede zullen komen. Zo is er nu ook een sprinklerinstallatieals brandbeveiligingssysteem mogelijk, terwijl voordien alleen een rook- en warmteafvoerinstallatie voorgeschreven werd. 

De overige artikelen van dit ontwerp bevatten diverse aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften over de brandveiligheid van de nieuwe op te richten gebouwen verbeteren en verduidelijken, maar ook bijkomende mogelijkheden bieden met gelijkwaardige oplossingen die voorheen niet toegestaan waren in deze gebouwen. 

De grote meerderheid van de aanpassingen zijn versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende mogelijkheden voor de huidige bepalingen. Voor de enkele aanpassingen die strenger zijn dan de huidige bepalingen, zijn overgangsbepalingen voorzien. Zo zijn de huidige bepalingen nog van toepassing op de gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 juli 2022. 

De complete tekst van de herziene Basisnormen zal nog gepubliceerd worden. Een voorpublicatie is al beschikbaar op de website van de Civiele Veiligheid (pdf) met de wijzigingen in het geel gemarkeerd. 

 

Bron 

20 MEI 2022. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2022 (blz. 52236-52240). 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer