De war for talent woedt in alle hevigheid. Bedrijven schermen met bedrijfswagens, verlofdagen, verzekeringen en technologische snufjes om talent aan boord te brengen én te houden. Sinds kort zien we een sterke toename in het gebruik van een nieuw wapen: de vergoeding voor auteursrechten.

 

Werkgevers kunnen deze vergoeding toekennen aan personeel dat creatief werk verricht. Denk maar aan softwareontwikkelaars, marketeers, copywriters, grafische ontwerpers, journalisten, … Zij kunnen de rechten op hun werken overdragen aan hun werkgever in ruil voor een specifieke vergoeding.

 

De vergoeding voor de overdracht van auteursrechten wordt (na toepassing van een RSZ-bijdrage van 13,07%) zéér voordelig als roerend inkomen belast, aan een gunstregime van 15%, en dat na aftrek van een aantrekkelijk kostenforfait:

  • 50% voor inkomsten tot 16.320 euro per jaar;
  • 25% voor inkomsten van 16.321 euro tot 32.640 euro per jaar.

 

Het voordeel voor de werknemer ligt voor de hand: hij ziet zijn netto inkomen een stuk stijgen wanneer hij een auteursrechtenvergoeding ontvangt. De werkgever aan zijn kant heeft een nieuw wapen in handen om sollicitanten te overtuigen en de retentie te verhogen, en dat op een budgetneutrale manier.

 

 

Attentia Legal Partners biedt ondersteuning bij het implementeren van vergoedingen voor auteursrechten. Neem vrijblijvend contact op via legalpartners@attentia.be of 02 706 81 78.

 

 


Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , fiscaliteit , loonelementen , loonoptimalisatie