Geavanceerde machine learning-algoritmes maken een betrouwbare inschatting mogelijk van de slaagkans van geplande HR- en Well-being initiatieven.
 
  • Artificiële intelligentie doet meer dan business intelligence: het biedt een nieuwe en objectieve kijk op de grote HR en Well-being vraagstukken.
  • Attentia maakt betrouwbare voorspellingen aan de hand van uitgebreide beschikbare data.
  • Toekomstplannen kunnen worden geoptimaliseerd door parameters aan te passen en hun impact te onderzoeken vooraleer het plan uit te rollen.
 
Gent, 10 september 2018 - Attentia maakt bekend dat het machine learning en predictive analytics toevoegt aan zijn dienstenaanbod naar de HR- en Well-being wereld. De technologie, die gebaseerd is op geavanceerde analyse en patroonherkenning van grote hoeveelheden waardevolle data, kan Attentia’s klanten helpen om in de toekomst te kijken. Op basis van de beschikbare HR- en Well-being gegevens kunnen ze de slaagkans voorspellen van plannen om bijvoorbeeld uitstroom te beperken, verzuim aan te pakken of flexibele verloning succesvol in te voeren. Aan de hand van de resultaten kan een organisatie haar plannen preventief bijwerken en sturen om de uitkomst te optimaliseren.
 

Verbanden tussen data

“Attentia heeft heel wat HR- en Well-being data ter beschikking”, vertelt Marjan Bosmans, Product Delivery Manager in het Business Intelligence Team van Attentia. “Door die gegevens te structureren en er geavanceerde machine learning-algoritmes op los te laten, lichten ze aan de hand van het verleden een tipje van de sluier over de toekomst op.” De techniek werkt door gekende datapunten binnen profielen van medewerkers te vergelijken op zoek naar correlaties en verbanden. Al naargelang de klant heeft Attentia soms tot 500 datapunten per profiel ter beschikking om voorspellingen mee op te bouwen. 
 
Dat kunnen gegevens zijn die noodzakelijk zijn voor loonverwerking zoals leeftijd en burgerlijke stand, maar ook data over de transportwijze, gegevens over efficiëntie, aanwezigheid op het werk, de woonplaats en meer. Omdat Attentia zowel HR- als Well-being data ter beschikking heeft, kunnen de algoritmes bredere inzichten krijgen en bepaalde linken leggen die een mens zouden ontgaan.
 

Concrete resultaten

Attentia heeft zijn machine learning-aanbod al met succes toegepast, onder meer bij het opstellen van een flexibel verloningsplan voor klanten. Attentia kon aan de hand van onder andere het profiel van de onderneming, het aantal medewerkers en een handvol andere relevante datapunten voorspellen welke keuzes de werknemers hoofdzakelijk zouden maken. Door te voorspellen hoe een plan zal aanslaan en erop te wijzen wat de consequenties zullen zijn wanneer bepaalde parameters anders worden ingesteld, kan de klant nog voor de uitrol zijn plan bijsturen totdat het resultaat volledig naar wens is.
 
Ook met de analyse van passief ziekteverzuim (ziekteverzuim enkel op maandag/vrijdag) boekte Attentia al succes. Via machine learning is het binnen een onderneming mogelijk om niet alleen te onderzoeken welke factoren aanleiding geven tot structureel verzuim, maar ook om snel na te gaan welke veranderingen een positieve impact kunnen hebben. “AI laat ons toe om een nieuwe blik te werpen op de grote HR en Well-being vraagstukken. De technologie kan verbanden blootleggen die wij als mens onmogelijk kunnen waarnemen en op basis daarvan kunnen we objectieve suggesties maken. Een kritische menselijke blik blijft natuurlijk essentieel in de besluitvorming”, aldus Guy Van Hauwermeiren, Directeur Consulting bij Attentia.
 
Zo kan de software snel ontdekken welke medewerkers het meest passief verzuimen. Gaat het om de leidinggevenden met de hoogste lonen, of eerder de arbeiders? En welk verzuim heeft de grootste impact? De algoritmes benaderen het vraagstuk zonder vooroordelen, wat soms tot verrassende bevindingen leidt.
 
Daarnaast kan artificiële intelligentie volgens Van Hauwermeiren ook een bepalende rol spelen in het retentiebeleid: “Er staan veel vacatures open, het is moeilijk om goede mensen te vinden en al even moeilijk om ze te houden. Door te ontdekken welke factoren een invloed hebben op de uitstroom van talent, en welke wijzigingen een positieve impact hebben, kunnen ondernemingen het nodige doen om  waardevolle medewerkers te behouden.”
 
 

GDPR

Om artificiële intelligentie toe te passen in een bedrijf, gaat Attentia eerst aan de slag met de beschikbare gegevens. Die moeten bruikbaar zijn, niet alleen op technisch vlak, maar ook in het kader van de GDPR-wetgeving. Vervolgens schuift een organisatie een concreet probleem naar voren: welke vraag dient onderzocht te worden, en waar moet er een concrete impact zijn? Pas dan kan Attentia aan de slag gaan. Dat gebeurt doorgaans aan de hand van een gemengd team waarin experts van Attentia en van de klant zij aan zij samenwerken. De doorlooptijd van een project bedraagt gemiddeld ongeveer een maand.
 
Het gebruik van artificiële intelligentie binnen HR staat nog maar in zijn kinderschoenen. In de nabije toekomst plant Attentia veel meer zaken te voorspellen, natuurlijk steeds op maat van een concrete vraag van een klant. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld onderzoeken wat de verwachte impact van een verhuis en de bijhorende mobiliteitsproblematiek zal zijn op de retentie van hun medewerkers. In de toekomst zal de technologie met de hulp van steeds geavanceerdere algoritmes evolueren naar een prescriptive analytics-model, waarbij een voorspelling meteen gepaard gaat met de nodige suggesties om het gewenste resultaat te verkrijgen.
 
 

Meer informatie

Voor meer informatie of een interview kan u ons altijd contacteren via attentia@whizpr.be of 0477 90 46 49.

Over Attentia

Attentia gelooft dat gelukkige mensen de drijvende kracht zijn achter elke succesvolle onderneming. Daarom biedt Attentia bedrijven, kmo’s en zelfstandigen producten en diensten aan op vlak van Payroll en HR en op vlak van Preventie & Bescherming en Well-being. Deze geïntegreerde aanpak levert haar klanten een krachtig HR & Well-being beleid dat leidt tot succes.

Met meer dan 650 medewerkers, verdeeld over 40 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië staat Attentia ten dienste van haar 15.000+ klanten. Meer informatie vindt u op www.attentia.be.


Lees meer nieuws over: Attentia , digitalisering , hr analytics , persberichten