De bouwsector, Constructiv, en het Federaal agentschap voor beroepsrisico's Fedris lanceren samen een nationale sensibiliserings- en preventiecampagne over de blootstelling aan asbest. Met de campagne 'Wees Alert voor Asbest' willen de bouwinstanties waarschuwen voor de risico's van een blootstelling aan asbest.

Vandaag worden veel oudere huizen gerenoveerd en tegelijk loopt de levensduur van de meeste asbesthoudende materialen op zijn einde, waarbij de oorspronkelijk stevig vastzittende vezels kunnen loskomen. Hierdoor neemt het risico's op blootstelling toe, zowel bij particulieren als bij de professionals actief in de bouwsector. Toch kan asbest met de juiste voorzorgsmaatregelen of met professionele hulp correct en veilig worden verwijderd en hoeft men niet onnodig blootgesteld te worden aan asbestvezels.

Constructiv en Fedris willen niet enkel werkgevers, werknemers en zelfstandigen maar ook particulieren aanmoedigen om zich te informeren over de risico's van blootstelling aan asbest alvorens aan bouwwerkzaamheden te starten in asbesthoudende panden.

Via de campagne willen ze hen overtuigen om een beroep te doen op professionals als er twijfel bestaat of materialen asbest bevatten. Een blootstelling aan asbest houdt immers ernstige gezondheidsrisico's in en kan leiden tot asbestose of mesothelioom. Die asbestgerelateerde ziekten manifesteren zich doorgans pas na 25 tot 40 jaar.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid , gezondheid , risicobeheersing