Vanaf 29 juli 2020 gelden in de provincie Antwerpen verstrengde maatregelen om de stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Een deel van de maatregelen heeft een impact op het sociale leven, zoals het verkleinen van de sociale bubbel, het afgelasten van sportactiviteiten, het vroeger sluiten van de horeca gelegenheden ... maar al deze maatregelen hebben natuurlijk ook een impact op de werkvloer.  

Thuiswerk wordt opnieuw een verplichting voor de provincie Antwerpen, indien dit mogelijk is. Dit geldt zowel voor werknemers die wonen en/of werken binnen de provincie Antwerpen. Wanneer thuiswerk omwille van organisatorische redenen niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld in een productiefaciliteit of dienstverlening bij klanten, dienen de verplaatsingen die de werknemers hiervoor uitvoeren kunnen verantwoord worden bij eventuele controle door de ordediensten. Best is hiervoor een attest te voorzien dat de verplaatsing van de werknemer onontbeerlijk is voor het uitvoeren van zijn job binnen uw bedrijf.  

Belangrijk blijft natuurlijk dat de algemene, eerder genomen, maatregelen van kracht blijven. Men moet zoveel mogelijk inzetten op het bewaren van de sociale afstand (minimaal 1.5m), extra aandacht besteden aan hygiëne en mondmaskers voorzien voor deze plaatsen waar dit noodzakelijk en verplicht is. Deze mondmaskers dienen gedragen te worden binnen en buiten de onderneming wanneer de social distance niet steeds kan gerespecteerd worden of wanneer er hier een risico voor is. Het mondmasker kan dan wel afgezet worden wanneer de werknemers zich op zijn vaste werkplaats bevindt en met geen andere collega in nauw contact komt. Ook de sensibilisatie van werknemers om bij ziekte zeker en vast thuis te blijven en de werkgever hiervan op de hoogte te brengen speelt een belangrijke rol in het indijken van deze epidemie. Informeren van werknemers over de maatregelen en procedures die te volgen zijn bij terugkeer van vakantie uit een land dat door Buitenlandse zaken als oranje of rode zone wordt aangegeven kan er ook mee voor zorgen dat verdere verspreidingen uitblijven. Gelieve in dat opzicht regelmatig de website te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl

 

 

Download hier het verplaatsingsattest >

 

 

Hoe kan Attentia u verder helpen?

Nood aan bijkomend advies over dit onderwerp?

Contacteer hier onze experten


Lees meer nieuws over: Attentia , Preventie en bescherming , corona

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer