1. RSZ vermindering eerste aanwervingen

Het bedrag dat een werkgever kan genieten als RSZ-vermindering voor de eerste aanwerving wordt vanaf 1 januari 2024 ingeperkt. Het bedrag van de vermindering voor de eerste aanwerving zal vanaf 1 januari 2024 worden geplafonneerd op 3.100 euro per kwartaal. Deze plafonnering zal ook gelden voor de stock, maar zal niet retroactief worden toegepast. De vermindering blijft onbeperkt in de tijd.

De verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer zullen worden opgeheven vanaf 1 januari 2024.

Voor de verminderingen die zijn ingegaan vóór 1 januari 2024, blijven de huidige regels van toepassing. De wetgevende en reglementaire initiatieven die noodzakelijk zijn om deze hervorming te realiseren, zullen parallel besloten worden met de wetgevende en reglementaire initiatieven om de hervormingen inzake arbeidsmarkt in de voorliggende notificaties te realiseren.

 

​​​​​​​2. RVA uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid verlagen

Vanaf 1 januari 2024 verlagen de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van 65% naar 60%.

Daarbovenop werd afgesproken dat de werkgever een aanvulling zal moeten betalen om het loonverlies van bepaalde tijdelijk werklozen te compenseren.

 

​​​​​​​3. Beperkte stijging sociale uitkeringen

De overheid heeft beslist dat de toekomstige stijging van bepaalde sociale uitkeringen zoals de minimumpensioenen, de werkloosheidsuitkeringen en de ziekte-uitkeringen beperkt worden.

De reeds geplande verhoging op 1 januari 2024 van het pensioenplafonds voor werknemers en ambtenaren wordt teruggedraaid.

 

​​​​​​​4. Ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren verdwijnt

Ambtenaren die ongeschikt worden wegens ziekte kunnen op heden met pensioen, ongeacht hun leeftijd. Dit systeem zou vervangen worden door een systeem van invaliditeit.


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer