Het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest (AVP) met onder andere als gevolg het opgelegde exportverbod, heeft een grote impact op de sector van het varkensvlees en de voedingsindustrie.

 

De volgende bedrijven kunnen hiervan een impact ondervinden:

 

•   de varkensbedrijven;

•   de veevoederindustrie;

•   de vleesproducerende industrie (slachthuizen, versnijderijen)

•   de vleesverwerkende industrie;

•   de detailhandel;

•   de transportsector

•    ….

 

Dit heeft ook een impact op de tewerkstelling van werknemers in bepaalde ondernemingen.

 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft de mogelijkheden voor de getroffen ondernemingen opgelijst.

 

1.Tijdelijke werkloosheid werkgebrek ingevolge economische oorzaken

1.1. Tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken voor arbeiders

Voor de arbeiders kan, als gevolg van de daaruit voortvloeiende vermindering van werk, tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken worden aangevraagd.

Het werkloosheidsbureau kan, gezien het plots opgelegde uitvoerverbod, een afwijking toestaan op de indieningstermijn van de voorafgaandelijke mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Voor de rest gelden de normale regels voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek op grond van economische oorzaken.

Afhankelijk van het werkgebrek, kan een regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing (waarbij nog een aantal arbeidsdagen per week voorzien worden) worden aangevraagd voor het voltallige personeel of een gedeelte van het personeel (vb. een bepaalde afdeling).

 

1.2 Tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken voor bedienden

Indien de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden, kan voor de bedienden een regeling van tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken worden aangevraagd.

Kan onder andere worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden: de onderneming die door de minister van Werk wordt erkend als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (artikel 7/1, §4, 4° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).De onderneming kan, op grond van deze bepaling, een aanvraag tot erkenning van onderneming in moeilijkheden indienen bij de minister van Werk.

 

2.Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

2.1 Principe

Indien de onderneming aantoont dat het werk ingevolge de AVP-crisis volledig onmogelijk is geworden, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd, zowel voor arbeiders als voor bedienden. Het is niet noodzakelijk dat de aanvraag betrekking heeft op het voltallige personeel. Er kan enkel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd voor het verlies van een volledige arbeidsdag.

 

2.2 Procedure

De werkgever die een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht, moet een dossier indienen bij de dienst tijdelijke werkloosheid (procescontrole) van het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is.

 

Het dossier moet aantonen dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de betreffende arbeiders of bedienden volledig onmogelijk is en dat er geen aangepast vervangwerk kan worden aangeboden.

 

De aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden in eerste instantie toegestaan tot 31/12/2018.

 

Bron:

  • Onderrichting RVA Tech

 


Lees meer nieuws over: Attentia , Newsletter , Preventie en bescherming , Een eigen zaak starten , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer