De ministerraad van 25 november 2022 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het loonplafond voor betaald educatief verlof in het schooljaar 2022-2023 vastlegt. 

Voor het schooljaar 2022-2023 legt het ontwerp van koninklijk besluit de begrenzing van het bedrag van het loon dat de werknemer ontvangt voor de betaalde uren educatief verlof vast op: 

  • 3.170 euro bruto per maand van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 (overschrijding van de spilindex in augustus 2021 en december 2021). (Dit bedrag was reeds bepaald in een KB van 25 september 2022, gepubliceerd op 6 oktober 2022) 
  • 3.364 euro bruto per maand vanaf 1 januari 2023 tot 31 augustus 2023 (overschrijding spilindex in februari 2022, april 2022 en juli 2022) 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

 

Bron : 

  • Ministerraad van 25 november 2022 - News.belgium.be 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , payroll , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer