Sinds 1 september 2022 is ing. Peter Pex officieel aangesteld als de nieuwe directeur risicobeheersing. Hij volgt ing. Lieve Mets op die sinds 1 januari 2022 aangesteld werd als algemeen directeur van Attentia preventie en bescherming vzw. 

Peter is al 3 jaar actief binnen Attentia als preventieadviseur niveau 1 arbeidsveiligheid en heeft daarvoor heel wat ervaring opgedaan bij andere bedrijven. 

“Jarenlang werkte ik als klant intensief samen met Attentia. Drie jaar geleden besliste ik om de weg van consultancy in te slaan. Ik wist uiteraard reeds waarvoor Attentia stond en ik greep de opportuniteit om er aan de slag te gaan.  

Het drieluik: klanten ondersteunen met mijn jarenlange ervaring, continu bijleren dankzij uitdagende opdrachten bij klanten en ook de connectie met al mijn collega's preventieadviseurs, gaf mij erg veel energie.  

Samen met onze teams, bestaande uit 70 preventieadviseurs psychosociaal, arbeidshygiëne, ergonomie en arbeidsveiligheid, willen we de volgende jaren verder groeien en bloeien ten dienste van al onze klanten.” 
Peter Pex
 

Lieve Mets zal dus vanaf heden de rol van directeur risicobeheersing opgeven om zich volledig toe te spitsen op haar nieuwe mandaat als algemeen directeur.  

Sinds 1 januari nam zij deze functie over van dr. Fiorella Brusco, die op 31 december 2021 op pensioen ging. 

 


Lees meer nieuws over: Attentia , persberichten

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer