De ministerraad van 4 mei 2018 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat tot doel heeft de bedragen van de geschenken van de werkgever bij jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk aan te passen aan de evolutie van de levensduurte.

Deze indexering kadert in de uitvoering van een intentieverklaring overeengekomen door de leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid.

 

Het ontwerp voorziet concreet in de volgende aanpassingen van de bestaande bedragen:

Gelegenheid

Huidige bedragen

Bedragen ontwerp-KB

Sinterklaasfeest, Kerstmis of nieuwjaar

€ 35

€ 40

Eervolle onderscheiding

€ 105

€ 120

Pensionering

Minimum-maximum

€ 35 per dienstjaar

€ 105 - € 875

€ 40 per dienstjaar

€ 120 –  €1.000

Huwelijk, afleggen verklaring wettelijk samenwonen

€ 200

€ 245

 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Bron

  • Presscenter

 


Lees meer nieuws over: Verloning , loonelementen , loonlasten , sociale bijdragen , sociale zekerheid , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer