De Vlaamse jobbonus is bedoeld om werken meer te doen lonen, en richt zich op de laagste inkomens, met een premie van maximaal 600 euro per jaar. 

Door verschillende overschrijdingen van de spilindex en het sociaal akkoord van juni 2021 dat de minimumlonen verhoogde, is het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen gestegen. Om ervoor te zorgen dat een persoon die tegen een minimumloon werkt een volledige jobbonus krijgt, is het dus nodig om de loongrenzen van de jobbonus aan te passen.  

De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel het uitvoeringsbesluit met de regeling van een jobbonus, om de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus aan te passen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 

  1. Wat is de Vlaamse jobbonus? 

De ondergrens bedraagt 1.800 euro. Werknemers met dit maandelijks brutoloon genieten het maximale bedrag van de jobbonus. Het bedrag van de jobbonus bedraagt 600 euro voor deze voltijdse tewerkstelling.  

De bovengrens bedraagt 2.499 euro. Het bedrag van de jobbonus bedraagt 20 euro voor deze voltijdse tewerkstelling. Het bedrag van de bonus daalt evenredig.

 

  1. Aanpassing loongrenzen  

De voorbije verschillende overschrijdingen van de spilindex en de verhoging van het minimumloon, onderhandeld in het sociaal akkoord van juni 2021, zorgen voor een nieuw GGMMI van 1.954,99 euro d.d. december 2022. 

De Vlaamse regering voorziet via ontwerpwetgeving een verhoging van de bovenstaande ondergrens. De ratio legis hiervan is te vermijden dat werknemers die verloond worden aan het minimumloon uit de jobbonus boot zouden vallen. Ook voor de bovengrens wordt een aanpassing voorzien. 

De ondergrens stijgt naar 1.950 euro. De bovengrens naar 2.699,99 euro, dit voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Vanaf juli 2022 stijgt de bovengrens naar 2.899,99 euro. 

 

  1. Aanpassing miminumbedrag 

Niet enkel de onder- en bovengrenzen worden aangepast. Ook het bedrag van de jobbonus zelf voor een voltijdse werknemer die een volledige prestatie op jaarbasis presteert, wordt opgetrokken. Het nieuwe voorziene bedrag is minimum 50 euro.  

 

  • Bron: beslissing Vlaamse regering op 24 maart 2023, op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele en Vlaams minister Jo Brouns 

Lees meer nieuws over: Verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer