De hashtag metoo zette de problematiek van grensoverschrijdend gedrag stevig op de kaart. Ook op de werkvloer krijgt dit psychosociaal aspect steeds meer aandacht. Evelyne De Mol, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Attentia, lichtte tijdens het webinar van 18 februari toe hoe je kan omgaan met grensoverschrijdend gedrag op het werk. We selecteerden uit dit webinar 5 vragen en de bijhorende antwoorden van Evelyne De Mol.

 

1. Hoe verschilt pesten van agressie? Klopt het dat er voor agressie geen herhaling nodig is om van grensoverschrijdend gedrag te spreken en voor pesten wel?

In de wettelijke definities bestaat er inderdaad een onderscheid tussen agressie en pesten. Eén feit van agressie wordt volgens de wet beschouwd als geweld en dus grensoverschrijdend gedrag. Bij pesterijen daarentegen, moet het echt gaan over een sequentie van feiten.

 

2. Mag je als arbeidsgeneesheer van een interne dienst tussenkomen in de interne procedure van een psychosociale interventie?

De arbeidsgeneesheer zelf voert de interne procedure niet uit, dat is de taak van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten. Maar indien een medisch onderzoek gezondheidsproblemen aan het licht brengt die veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan psychosociale risico's, moet de arbeidsgeneesheer de werknemer adviseren om een interne procedure op te starten. Bovendien speelt de arbeidsgeneesheer een belangrijk rol bij de re-integratie van langdurig afwezige werknemers, bv. naar aanleiding van een burn-out.

 

3. Wat is een realistisch aantal medewerkers om als back-up te hebben, bijvoorbeeld ter preventie van agressie tegenover baliemedewerkers.

Dat hangt zeer sterk af van de situatie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om een werkpostrisicoanalyse uit te voeren. Hiermee breng je onder andere de psychosociale risico’s in kaart waaraan werknemers worden blootgesteld. Afhankelijk van de resultaten van de analyse, kan je de nodige preventiemaatregelen opstellen, bijvoorbeeld het aantal personen die nodig zijn als back-up om te voorkomen dat baliemedewerkers het slachtoffer worden van agressie of stress.

 

4. Welk type opleiding is geschikt voor leidinggevenden als inleiding tot het omgaan met grensoverschrijdend gedrag op het werk?

Er zijn heel wat opleidingen voor leidinggevenden. Om te starten is een sensibilisering rond psychosociale aspecten in het algemeen een goed idee, zodat leidinggevenden te weten komen wat een psychosociaal risico is. Bij zo'n inleiding komen leidinggevenden te weten wat o.a. het onderscheid is tussen pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag,… maar ook komt in deze opleidingen vaak aan bod wat leidinggevenden moeten doen in geval van grensoverschrijdend gedrag, en hoe ze actief kunnen luisteren.

 

5. Kan de preventieadviseur psychosociale aspecten of de vertrouwenspersoon instaan voor een externe doorverwijzing, of moet de verzoeker dit zelf doen?

Je kan als preventieadviseur psychosociale aspecten of als vertrouwenspersoon het advies geven om een externe procedure te starten, maar het is altijd de verzoeker zelf die deze keuze maakt om al dan niet strafrechtelijke stappen te ondernemen. Je kan wel een ondersteunende rol opnemen, indien de verzoeker dit wenst, door bv. de verzoeker te begeleiden bij de aangifte van de feiten bij de politie.

 

Bron

  • Kristel Weyns en Evelyne De Mol, senTRAL Nieuws, 02 mei 2018

Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , psychosociale risico's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer