Attentia publiceert cijfers over geluk op de werkvloer naar aanleiding van de Internationale Dag van het Geluk

Gent - De gemiddelde Belg voelt zich gelukkig op het werk. Dat blijkt uit cijfers van een bevraging van iVox in opdracht van HR- en Well-being specialist Attentia. Opmerkelijk is dat geld niet noodzakelijk gelukkig maakt. Zo vindt de meerderheid van de 1.000 ondervraagde werkende Belgen collega's en een goede werksfeer belangrijker dan loon om zich goed te voelen op de werkvloer.

Hoe gelukkig zijn Belgen op het werk? 

Een ruime meerderheid (77,8%) van de medewerkers uit de studie geeft aan dat ze gelukkig zijn op het werk. Ruim een kwart (26,9%) stelt zelfs helemaal tevreden te zijn. Daarnaast zegt bijna één op vijf (18,8%) dat ze zich niet gelukkig voelen.
Guy Van Hauwermeiren, Director Consulting bij Attentia, licht toe: “Vier op vijf gelukkige medewerkers is zeker niet slecht. Dat één op vijf toch niet gelukkig is, lijkt ook niet zo onwaarschijnlijk. Zowel de context van de job als een persoon kunnen veranderen. Bedrijven willen zich voortdurend heruitvinden, en als je niet open staat voor verandering, dan is de kans groter dat je ooit binnen de werkcontext ongelukkig gaat worden.”

Wat maakt Belgen gelukkig?

De studie komt tot een duidelijke top 3 van factoren die werkende Belgen belangrijk vinden:

  1. Collega's en werksfeer, tot een team behoren 21,7%
  2. Work-life balans 17%
  3. Jobinhoud 14,5%

Vooral vrouwen (25,7%) zetten collega's en werksfeer op de eerste plaats, hoewel ook de mannen (18,6%) dit wel de belangrijkste factor voor geluk op het werk vinden. Voorts hechten vrouwen ook iets meer belang aan een goed evenwicht tussen werk en privé. Daarbij vindt 9,4% flexibele werkuren essentieel, drie keer meer dan de mannen.

“Sociaal kapitaal is duidelijk heel belangrijk”, zegt Van Hauwermeiren. “Als je aanvaard en gerespecteerd wordt, een connectie met je collega's kunt maken, deel uitmaakt van een groter geheel, en een maatschappelijke impact kunt creëren, dan ga je het gevoel hebben dat je floreert en dus gelukkig bent in je job.”

En het loon? 

Loon valt net buiten de top 3, maar het valt op dat mannen (15%) hier meer gewicht aan geven dan vrouwen (7%). “Het traditionele rollenpatroon valt spijtig genoeg nog altijd te herkennen”, zegt Van Hauwermeiren. “Veel vrouwen hechten meer belang aan emotionele relaties, terwijl mannen het rationeler bekijken door de nadruk te leggen op wat er aan het einde van de maand binnenkomt.”

Wat ook opvalt, is dat loon juist wel de belangrijkste factor is voor 18,3% van de medewerkers die aangeven dat ze niet gelukkig zijn. Een kleine meerderheid van de bevraagden (38,5%) zou graag zelf het loonpakket kunnen samenstellen (flexibel verlonen).

“Natuurlijk moet het loon in orde zijn”, legt Van Hauwermeiren uit. “Een veilige en gezonde werkomgeving houdt immers ook in dat mensen op het einde van de maand hun rekeningen kunnen betalen. Maar slechts weinig mensen veranderen omwille van hun loon van job. Loon is vooral belangrijk voor medewerkers die vinden dat ze veel harder werken dan van hen verwacht wordt.

Work-life balans

De meerderheid van de deelnemers (80%) geeft aan dat het goed zit met hun work-life balans. Van Hauwermeiren: “Als je mensen zou laten kiezen tussen veel geld of een goede work-life balans, dan zullen ze eerder voor dat evenwicht gaan. Dat merk je zeker ook bij nieuwe, jonge medewerkers die hun ouders aan het werk hebben gezien. Zij willen in de eerste plaats hun work-life balans in orde krijgen. Ook de oudere generaties, die hard hebben gewerkt, willen nu meer evenwicht. Ze beseffen dat niet alleen werken belangrijk is.”

“Als je ziet hoe jongeren zich engageren door de laatste maanden voor het klimaat te manifesteren, dan valt toch op dat maatschappelijke impact voor hen essentieel is, en dat ze dus niet meer puur naar het rationele van de job kijken.”

Jobinhoud 

Tot slot is het geen verrassing dat ook de jobinhoud belangrijk blijkt. “Iedereen wil een toegevoegde waarde leveren. Als je je energie in iets steekt dat uiteindelijk geen impact heeft, dan haal je er geen voldoening uit.”

De ruimte om zelf beslissingen te nemen en projecten uit te voeren, is voor een deel van de medewerkers ook een belangrijke factor om zich gelukkig te voelen. Drie keer meer mensen die autonomie op de eerste plaats zetten (9,4%), geven aan zich gelukkig te voelen op het werk. Een logische vaststelling hierbij is dat vooral mensen met een hoger diploma (11,1%) hier belang aan hechten – twee keer meer dan wie lager geschoold is.

Hoe worden medewerkers gelukkig op de werkvloer?

Gelukkige medewerkers zijn cruciaal voor het succes van een organisatie. Ze zullen automatisch veel beter presteren. Als werkgever kan je alvast voor de juiste context helpen zorgen, door:

  • toegevoegde waarde voor medewerkers te creëren, zodat ze een verschil kunnen maken.
  • transparant en open te communiceren. Dat geeft een gevoel van verbondenheid.
  • medewerkers de kans te geven om hun talenten te ontdekken via zelfontplooiing.
  • een gevoel van verantwoordelijkheid te geven, alsook het recht om zelf te beslissen.
  • een veilige werkplek te verzekeren, zowel fysiek als psychisch: medewerkers de kans geven om uitdagingen en problemen te delen zonder dat ze bang zijn om gestraft te worden.
     

Natuurlijk kan de werkgever niet alles voor zijn rekening nemen. “Als medewerker zit je toch ook vooral aan het stuur van je eigen geluk”, stelt Van Hauwermeiren. “Wie zich niet goed voelt, kan ofwel blijven wachten tot de dingen verbeteren, ofwel zelfstandig op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Iedere persoon heeft veel competenties, maar soms komen die niet meer overeen met de job. Dan komt het erop neer eigenaar te worden van je eigen geluk.”

Aan de survey over geluk op de werkvloer namen 597 Nederlandstalige en 403 Franstalige werknemers deel, onder wie 562 mannen naast 438 vrouwen. De medewerkers komen uit zowel kleine als grote bedrijven, en hebben uiteenlopende beroepen. De grootste groep zijn bedienden (46,3%) en ongeveer de helft van alle deelnemers werkt in een onderneming met meer dan 250 werkkrachten.

 

Het welzijn én geluk van uw medewerkers start bij een veilige en gezonde werkplek.

Het welzijn én geluk van uw medewerkers start bij een veilige en gezonde werkplek.

Ontdek hier wat Attentia voor u doet.


Lees meer nieuws over: Vitaliteit , Werken met personeel , gezondheid , persberichten

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer