De wet van 20 december 2020 (BS van 30 december 2020) verhoogde voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 en 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 het jaarlijks maximum van 100 vrijwillige overuren naar 220 vrijwillige overuren voor de ‘cruciale sectoren’.

De verhoging van het jaarlijks maximum met 120 extra overuren geldt eveneens voor het 2de kwartaal 2021.

Voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 worden de extra vrijwillige overuren die reeds in het 1ste kwartaal 2021 gepresteerd werden, wel in mindering gebracht van het bijkomend contingent van 120 extra overuren.

Dit wil zeggen dat in de loop van het 1ste kwartaal 2021 en het 2de kwartaal 2021, 120 extra vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden, ongeacht of er reeds vrijwillige overuren van het contingent van 100 gebruikt werden.

Voor de sociale zekerheid worden deze 120 extra uren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Zij worden eveneens fiscaal vrijgesteld.

Het gaat om de werkgevers uit de cruciale sectoren, en producenten, leveranciers en (onder)aannemers daarvan. Wie tot de cruciale sectoren behoort, is opgesomd in het toepasselijke Ministerieel besluit en kan u via deze deze link raadplegen.

 

Bronnen :

  • Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021
  • Administratieve instructies RSZ - 2021/1 - Tussentijdse instructies

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , arbeidsduur , corona , fiscaliteit , sociale bijdragen , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer