Primaire tabs

Onderzoek toont aan dat het verzuimpercentage in de Belgische privésector verder blijft stijgen. Sinds enkele jaren zien we naast kort verzuim, vooral langdurig verzuim pieken. Veel ondernemingen worden hiermee geconfronteerd en zien een negatieve impact op werknemers en bedrijfsresultaten. Door onze expertise spelen we zowel met een proacieve als reactieve aanpak in op de noden van de werknemer, werkgever en het wettelijk kader zoals bijvoorbeeld het Koninklijk Besluit dat sinds 1 december van kracht is.

 

"Het absenteïsmecijfer is bijna gehalveerd
van 6,66% in 2013 naar 3,67% in 2015."

Erik Debackere, Social Manager, D’leteren

 

Attentia is ervan overtuigd dat een duurzame aanpak van verzuim een integrale aanpak is; waar gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid centraal staan.

 

Wat wij concreet voor u doen

Wat doen wij voor u?Re-integratie van zieke medewerkers is een wettelijke verplichting. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer speelt in het re-integratietraject een belangrijke rol zowel wat overleg als opvolging betreft.

U kan verzuim voorkomen en aanpakken door een doordacht verzuim- en re-integratiebeleid uit te tekenen met aandacht voor gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Een duurzame oplossing waarbij wij u graag helpen.

Ontvang meer informatie ›

Wat het u oplevert

Wat levert het u op?Een duurzaam geïntegreerd verzuim- en re-integratiebeleid  verlaagt het absenteïsmecijfer in uw onderneming. Het creërt een positief werkklimaat waarbij de werkgever betrokkenheid toont en contact neemt bij ziekte. Hierbij dient niet enkel gestreefd te worden naar aanwezigheid, maar wel naar gezondheid, vitaliteit en inzetbaarbeid.

Bekijk de infographic ›

Ons webinar gemist?

Attentia WebinarOntdek wat de wetgeving rond re-integratie van zieke medewerkers inhoudt en hoe u een duurzame oplossing op maat van uw bedrijf kan ontwikkelen.

Herbekijk hier het webinar ›

Inspirerende opleidingen

Start met een re-integratietraject

Documenten voor aanvraag reintegratie Kies één van onderstaande documenten om uw re-integratietraject aan te vragen. Na ontvangst maakt de werkgever op grond van de beslissing van de arbeidsgeneesheer een re-integratieplan op in overleg met de werknemer, de arbeidsgeneesheer en andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.