Primaire tabs

U bent hier

* Toelichting rond beslissing Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
In de strijd tegen het coronavirus besliste het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)  op 5 augustus een gefaseerde aanpak toe te passen. Concreet wil dat zeggen dat de griepvaccins eerst ter beschikking zullen staan voor de risicogroepen. Na evaluatie van de situatie worden de overige vaccinaties vrijgegeven voor de niet-risicogroepen. Attentia zal alle vaccins toedienen vanaf 15 november.

Bescherm uw medewerkers tegen griep
én verminder het aantal ziektedagen.

 

Het coronavirus stelt onze maatschappij voor enorme uitdagingen, en de toestand zal pas normaliseren als er een vaccin tegen COVID-19 beschikbaar is. Meer dan ooit beseffen we dus het belang van een vaccin en het effect dat een virus kan veroorzaken. Tegen het influenzavirus, dat de griep veroorzaakt, is er gelukkig wél al een effectief en veilig vaccin. 

1 op 10 mensen krijgt jaarlijks de griep. Dit gaat gepaard met koorts, hoesten en pijn en zorgt voor zieke medewerkers die enkele dagen tot zelfs weken afwezig kunnen zijn. Vaak wordt het influenzavirus onderschat. Het is bovendien heel besmettelijk. Een reële bedreiging voor uw onderneming dus. Start nu met uw interne griepvaccinatiecampagne. Een griepvaccin in de periode van eind oktober tot eind december biedt de beste bescherming. 

Vaccinatie is een gewaardeerde service voor uw medewerkers in het kader van uw gezondheids- en welzijnsbeleid. Veel bedrijven bieden daarom in het najaar hun werknemers de mogelijkheid om zich dankzij een griepprik te laten vaccineren tegen de griep. Wist u trouwens dat het griepvaccin een algemene efficiëntie van 70% tot 80% heeft?

Voor wie aanbevolen?

Van half september tot half november 2020 worden de influenzavaccins alleen aangeleverd voor de doelgroepen die de Hoge Gezondheidsraad heeft gedefinieerd als zijnde de prioritaire groep, zijnde:

Categorie A

Groep 1: personen met een risico op complicaties

 • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
 • alle personen vanaf 65 jaar
 • personen die in een instelling verblijven
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
   

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

 • de risicopersonen uit groep 1
 • kinderen jonger dan 6 maanden
   

Categorie B

 • personen tussen 50 en 65 jaar

 

Na vaccinatie van de ganse Belgische populatie behorende tot de primaire doelgroep, zal de FAGG checken hoeveel vaccins er nog ter beschikking zijn en de verdeling ervan bepalen voor verdere uitbreiding vanaf half november.

Hoe gaat het in zijn werk?

Attentia zal alle vaccins toedienen vanaf 15 november. De grieppiek situeert zich meestal tussen half januari en eind maart/begin april. Een griepvaccinatie is effectief na 2 weken en zorgt voor een bescherming met duurtijd 6 tot 12 maanden. Om voldoende bescherming voor alle doelgroepen te voorzien en de planning vlot te laten verlopen, zullen we op de vaccinatiedata eerst starten met de prioritaire doelgroep en dan afhankelijk van de beschikbaarheid ook de niet-prioritaire doelgroep. 
 

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer