Primaire tabs

U bent hier

SENSOR

Steeds meer bedrijven erkennen het belang van een welzijnsbeleid voor hun organisatie. Het is duidelijk dat een tevreden en gelukkige medewerkerspopulatie voordelen oplevert voor alle betrokkenen.

Medewerkers die tevreden zijn, voelen zich goed in hun vel, ervaren waardering en tonen betrokkenheid bij de organisatie. Hierdoor vermindert het risico op uitval, zijn ze productiever en creatiever. Het resultaat is een win-win situatie voor alle partijen.

Met behulp van de SENSOR bevraging kan je de werkbeleving in jouw organisatie in kaart brengen. Je krijgt zo een helder zicht op de factoren die energie geven, als de factoren die energie kosten. Dit vormt de perfecte vertrekbasis om een duurzame aanpak rond werkgeluk uit te bouwen. Bovendien voldoet jouw organisatie zo aan de wettelijke vereisten voor de risicoanalyse psychosociale aspecten.

Onze experten vertellen je er graag meer over

 

Waarom is het belangrijk om de werkbeleving van jouw medewerkers in kaart te brengen?

 

Medewerker

Wettelijk kader

De wet verplicht de werkgever een welzijnsbeleid uit te voeren. Deze wet schept een kader voor de werkgever en heeft als doel de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers te garanderen en te bevorderen. Met deze bevraging kom je hieraan tegemoet.

Medewerker

Inzicht

Dankzij de bevraging krijg je inzicht in het welzijn van je medewerkers. Hierdoor ontdek je welke aspecten extra aandacht verdienen om het welzijn binnen je organisatie te verbeteren.

HR & Preventieadviseur

Impact op het resultaat

Het geeft je de mogelijkheid om preventief te handelen en veranderingen te realiseren in plaats van achteraf te moeten ingrijpen.

 Stijging van de productiviteit

  Stijging van de motivatie

 Stijging van de retentie

 Verbetering van het imago

 Daling van het verzuim

Hoe ?

Onze Sensor (Stress and Engagement Sources in the ORganisation) onderzoekt hoe je de veerkracht, motivatie en en vitaliteit van je medewerkers kan verhogen en hoog houden door middel van een niet-verplichte bevraging onder alle medewerkers (of een groep van medewerkers).

Stressbronnen

 • Taakeisen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Ongewenste gedragingen

Motivatiebronnen

 • Controlemogelijkheden
 • Uitdagend werk
 • Sociale steun

Welzijnsindicatoren

 • Engagement
 • Plezier in het werk
 • Herstelnood

Extra modules

 • Work-life balance
 • Woon-werk verkeer
 • Engaging leadership
 • ...

Waarom kiezen voor Sensor van Attentia?

Het is hét vertrekpunt voor een geïntegreerd Well-being beleid.

 • Wetenschappelijk onderbouwd, in samenwerking met Prof. Guy Notelaers, KU Leuven, Universiteit Bergen (Noorwegen).

 • Positieve benadering: ook andere aspecten van welzijn worden bevraagd zoals engagement en plezier.

 • Praktisch: bevraging is zowel op papier als digitaal mogelijk.

 • Rapportering: naast een collectief rapport ontvang je ook een dynamisch dashboard waarmee je eenvoudig extra analyses kan uitvoeren. Als optie kunnen ook je medewerkers een individueel rapport ontvangen.

 • Basis actieplan: op basis van de resultaten stellen we in co-creatie een actieplan op om de prioritaire punten aan te pakken.

Zo gaat het in z'n werk

SENSOR is opgebouwd uit 5 fasen. Het traject kan uitgebreid worden tot 6 fasen.

Intake

Intake

Bevraging

Bevraging

Dataverwerking en -analyse

Dataverwerking en -analyse

 • Opstellen van een draaiboek
 • Juist kaderen van verwachtingen en doelstellingen
 • De eigenlijke bevraging (op papier of elektronisch)
 • Zowel de stress- en motivatiebronnen als de werkbeleving van je medewerkers worden helder in kaart gebracht.
 • Regressieanalyse en prioriteitengrafiek
 • Scores werkaspecten en welzijnsindicatoren
 • Externe benchmark
 • Interne vergelijkingen
     

Rapportage

Dynamische rapportering

Basis well-being plan

Basis Well-beingplan

Basis well-being plan

Corporate vitality beleid en hermeting

 • Krijg een duidelijk beeld van de resultaten op verschillende niveaus binnen je organisatie.
 • Interactieve presentatiewijze
 • Mogelijheid om zelf bijkomende analyses te maken
 • Optioneel: individuele rapportering en advies voor de medewerker
 • Bepaling prioriteiten en actiedomeinen
 • In co-creatie wordt een concreet actieplan uitgewerkt. 
 • Uitbreiding van het basis Well-being plan naar een strategisch HR & Well-being beleid
 • Duurzame integratie in het algemene beleid van jouw organisatie
 • Afgestemd op de behoeften van de organisatie
 • Impact opvolgen
Sensor

 

Wil je meer informatie?

Download dan onze SENSOR fiche en ontvang meer gedetailleerde informatie  over elke fase van de SENSOR.

Download nu

 

Wist je dat?

Je tot 30 november 2023 de werkbaarheidscheques kunt aanwenden om de SENSOR uit te voeren?

Deze financiële steunmaatregel van de Vlaamse overheid kan namelijk ook ingezet worden voor advies, begeleiding of opleiding gericht op het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Meer informatie vind je hier.

Meer info over werkbaarheidscheques

 

 

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer