Primaire tabs

U bent hier

SENSOR

Psychosociale risico's op het werk leiden tot stress en lichamelijke klachten bij uw werknemers. Wist u dat meer dan 50% van de Belgische werkpopulatie last heeft van stress. En dat percentage stijgt jaarlijks! Bovendien blijft het in deze moeilijke tijden cruciaal om de vinger aan de pols te houden van het welzijn van uw medewerkers. Met de SENSOR bevraging zorgt u ervoor dat u wettelijk in orde bent én gaat u voor een duurzame aanpak van stress en een positieve impact op engagement en motivatie.

“Attentia begeleidt ons op een zeer professionele,
neutrale en objectieve wijze.”

Werner Van Der Vurst, Manager HR & Facilities, Stater

Lees de case

Daarom kiest u voor een SENSOR

Stress kan zich situeren op niveau van de persoon, van het team en van de organisatie. Daarom hanteert Attentia een driedimensionale aanpak en bekijken we het bredere plaatje. Wat zijn oorzaken van stress? Waar halen uw medewerkers energie uit? Hoe stimuleren we die energiebronnen? Het vertrekpunt van onze aanpak van stress en stressmanagement is de SENSOR (Stress and Engagement Sources in the Organisation). Met de SENSOR onderzoeken we hoe we de veerkracht, motivatie en vitaliteit van uw werknemers kunnen verhogen en hoog houden.

Om de coronacontext waarbinnen vandaag gewerkt wordt mee te nemen in het SENSOR-werkbelevingsonderzoek, kan de inhoud van de basisvragenlijst momenteel uitgebreid worden met een aantal supplementaire modules en sociodemografische variabelen in het kader van COVID-19. We bekijken samen met u welke bijkomende modules voor uw organisatie interessant kunnen zijn, afhankelijk van de inzichten die u verwacht. 

Deze dienst komt bovendien in aanmerking voor het gebruik van de werkbaarheidscheques, een financiële steunmaatregel van de Vlaamse overheid. De werkbaarheidscheque kan nu tijdelijk ook gebruikt worden voor advies, begeleiding of opleiding gericht op het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Meer informatie vindt u hier.

Zo gaat het in z'n werk

SENSOR is opgebouwd uit 5 fasen. Het traject kan uitgebreid worden tot 6 fasen, indien u kiest voor een geïntegreerd Well-being beleidsplan en hermeting.

Intake

Intake

Bevraging

Bevraging

Dataverwerking en -analyse

Dataverwerking en -analyse

 • Opstellen van een draaiboek
 • Juist kaderen van verwachtingen en doelstellingen
 • De eigenlijke bevraging (op papier of elektronisch)
 • Stress- en motivatiebronnen worden duidelijk alsook de werkbeleving van uw medewerkers.
 • Regressieanalyse en prioriteitengrafiek
 • Scores werkaspecten en welzijnsindicatoren
 • Externe benchmark
 • Interne vergelijkingen
     

Rapportage

Dynamische rapportering

Basis well-being plan

Basis Well-beingplan

Basis well-being plan

Corporate vitality beleid en hermeting

 • Duidelijk beeld van de resultaten op verschillende niveaus binnen uw organisatie.
 • Interactieve presentatiewijze
 • Mogelijheid om zelf bijkomende analyses te maken
 • Optioneel: individuele rapportering en advies voor de medewerker
 • Bepaling prioriteiten en actiedomeinen
 • In co-creatie met u en uw organisatie wordt een concreet actieplan uitgewerkt. 
 • Basis Well-being plan uitbreiden tot een strategisch HR & Well-being beleid
 • Duurzaam ingebed in het algemene beleid van uw organisatie
 • Op maat van uw bedrijf

Voordelen SENSOR

Attentia onderscheidt zich met SENSOR op 4 belangrijke vlakken:

 • Wettenschappelijk onderbouwde analyse in samenwerking met Prof. Guy Notelaers, KU Leuven, Universiteit Bergen (Noorwegen)

 • Conform de wettelijke vereisten voor psychosociale risicoanalyse

 • Dynamische rapportering met mogelijkheid tot extra analyses

 • Optioneel: individuele analyse en advies voor de medewerker

 • Optioneel: aan te vullen met een aantal supplementaire modules, toegespitst op de actuele coronacontext

 

Medewerker
Medewerker

Inspraak in eigen werkbeleving en een betere work-life balance.

HR & Preventieadviseur
HR & Preventieadviseur

Concrete proactieve aanpak van uitval door stress.

Organisatie
Organisatie

Bevorderen van engagement en vitaliteit wat o.a. leidt tot een beter bedrijfsimago.

 

Sensor

 

Hoe gaat de SENSOR bevraging in zijn werk?

Download onze SENSOR fiche voor meer informatie.
 

 

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer