Primaire tabs

Simulatie bonus bruto-netto

Uw medewerkers belonen met een bonus kan op verschillende manieren. Het nadeel van de alomtegenwoordige klassieke bonus is dat er van het bonusbedrag - na aftrek van de sociale en fiscale lasten – netto minder dan de helft overblijft.

De uitbetaling van een bonus in warrants kan resulteren in een nettoverschil van 43%. Een voordeel die u kan aanwenden om uw werknemers een hoger nettovoordeel te gunnen, of om uw salariskosten als werkgever te optimaliseren. Of een combinatie van beide.

Met onderstaande simulatietool berekent u haarfijn hoeveel er netto overblijft van een bonus, zowel in het geval van een klassieke bonus, als met warrants.

 

Bereken nu hoeveel er netto overblijft van een bonus

(Opgelet: deze tool is niet compatibel met IE 9)