Primaire tabs

U bent hier

Externe dienst voor preventie en bescherming

Als u werknemers in dienst hebt, bent u verplicht een preventieadviseur aan te stellen. Die zal risico's voor uw werknemers analyseren en preventiemaatregelen voorschrijven. Een preventieadviseur waakt over arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde.

Is er voor bepaalde domeinen intern geen deskundige beschikbaar? U heeft bijvoorbeeld geen arbeidsgeneesheer in dienst? Dan kan u terecht bij een externe dienst voor preventie en bescherming (EDPBW) van Attentia.

Dankzij onze EDPBW voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen:

  • gezondheidsbeoordelingen (jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks)
  • jaarlijkse bedrijfsbezoek
  • bijwonen comité preventie en bescherming op het werk
  • hulp om het jaarverslag op te stellen (inclusief het luik psychosociale belasting)

 

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is bij alle bedrijven verantwoordelijk voor het preventief gezondheidstoezicht van de werknemers in de onderneming. Bij bedrijven die niet beschikken over een interne preventiedienst, kunnen wij bedrijven op verschilllende vlakken steunen:

  • ondersteunen van werkgever, managers en werknemers om een beleid uit te werken, te plannen, uit te voeren en te evalueren volgens het dynamisch risicobeheersingssysteem.
  • onderzoeken uitvoeren op de werkplek na een arbeidsongeval met vier of meer dagen werkongeschiktheid.
  • meewerken aan de risico-identificatie.
  • advies uitbrengen bij de resultaten van de risicoanalyse en voorstellen uitwerken over maatregelen voor een permanente risicoanalyse.
  • verlenen van advies om het globaal preventieplan en het jaaractieplan op te stellen, uit te voeren en bij te sturen.
  • optreden als preventieadviseur psychosociale belasting in het wettelijk kader.

Bij bedrijven die beschikken over een eigen interne preventiedienst niveau 1 of niveau 2, kan Attentia deze dienst ondersteunen bij het uitvoeren van deze taken.

 

4 redenen om voor Attentia te kiezen