Primaire tabs

U bent hier

Ergonomie

Het doel van ergonomie is het werk aanpassen aan de menselijke fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen. Ergonomie is rekening houden met wat mensen kunnen en niet kunnen, is de wisselwerking mens-techniek-omgeving optimaliseren. Onze dienst ergonomie staat ondernemingen bij op verschillende niveaus.

 

Ergonomisch advies

Onze externe dienst kan u op diverse vlakken helpen:

 • risicoanalyse die de ergonomische knelpunten oplijst
 • advies rond machineopstellingen of computerwerk
 • evaluatie van klachten van werknemers
 • gedetailleerde uitwerking van preventieproblemen
 • opleiding en vorming
 • ontwikkeling van een actieplan als onderdeel van het globaal preventieplan
 • advies voor aanpassing of inrichting van kantoren

 

Methode voor ergonomische studies

Alle consultants van Attentia hebben een aanvullende opleiding ergonomie gevolgd. Zij zullen de werkomstandigheden analyseren en houden daarbij rekening met:

 • objectief aspect: we voeren een evaluatie uit door middel van fysiologische metingen (bewegingshoeken, hartfrequentie, duw- en trekkrachten, spierkrachten,...) en/of omgevingsmetingen.
 • subjectief aspect: we doen een onderzoek bij het betrokken personeel (op basis van interviews, vragenlijsten…).

 

Onze dienst ergonomie is onder meer gespecialiseerd in de ergonomische studie van volgende werkposten en activiteiten:

 • beeldschermwerk
 • activiteiten met risico voor de rug, zoals bijvoorbeeld heffen
 • statisch werk en kassawerkposten
 • repetitieve arbeidstaken

De interactie met het werkklimaat (verlichting, geluid, trillingen, …) speelt een belangrijke rol bij het ergonomische welzijn. Daarom wordt een ergonomisch onderzoek vaak gecombineerd met klimaatmetingen.

 

Opleidingen op maat

Na de aanpassing van de werkplek kan het restrisico nog verder worden beperkt door een aangepaste vorming en opleiding van uw medewerkers. De inhoud van deze praktijkgerichte cursussen wordt in overleg met uw onderneming samengesteld en houdt rekening met de specifieke behoeften van het bedrijf.

 

Ergonomie

In topvorm achter uw bureau?

Download onze GRATIS brochure, ook beschikbaar in meerdere talen.

 

 

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer