Primaire tabs

U bent hier

Als werkgever bent u verplicht de nodige maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn van uw werknemers bij de uitvoering van hun werk (Welzijnswet van 4 augustus 1996). Omgevingsfactoren en de aanwezigheid van fysische, chemische en biologische agentia spelen een cruciale rol bij het welzijn op de werkplaats en dienen dan ook nauwlettend in de gaten gehouden te worden.

De cel Arbeidshygiëne en toxicologie van Attentia omvat verschillende brede domeinen en bestaat uit een complementair team van arbeidshygiënisten, arbeidsgeneesheren, toxicologen en milieuspecialisten.
Zij zetten zich maximaal in om werkgevers en preventieadviseurs bij te staan tijdens het uitvoeren van risicobeoordelingen en daarmee gepaard gaande  opdrachten

Attentia kan u helpen in deze domeinen:

 

Chemische agentia

 • Risicobeoordelingen
  Om de risicobeoordeling van de gebruikte en/of aanwezige chemische agentia op de werkvloer op te stellen, ontwikkelde Attentia een eigen stappenplan. Onze preventieadviseurs doorlopen samen met u alle facetten van de risicobeoordeling: van screening tot evaluatie. We zorgen voor terugkoppeling van de resultaten en opleiding en sensibilisering van uw werknemers.

 

 • Conformiteitsbeoordelingen
  De preventieadviseurs van Attentia helpen u met het analyseren van de conformiteiten en non-conformiteiten verbonden aan een werkpost  (vb. laspost, zuurbaden, lokaal groep I).
  We adviseren u  in verband met collectieve bescherming ( vb. ventilatie en afzuiging), individuele bescherming; (vb. handschoenen en ademhalingsbescherming), opslag (zowel op veiligheids- als milieuvlak) en de correcte manipulatie van chemische agentia.

 

 • Het uitvoeren van meetcampagnes
  Bij het gebruik en de aanwezigheid van chemische agentia op de werkvloer is het belangrijk de juiste metingen uit te voeren. Bij omgevingsluchtmetingen stellen we daarom  eerst een meetstrategie op. Van elke meetcampagne wordt een omstandig meetverslag opgesteld (inclusief voorstel/advies betreffende preventie- en beheersmaatregelen).
  Onder meer de volgende stoffen kunnen gemeten worden in de werkplaatsatmosfeer: stof (inhaleerbaar en inadembaar), zware metalen, lasrook, uitlaatgassen, olienevel, asbest, organische contaminanten (alcoholen, aldehyden, esters , …) en anorganische contaminanten (zuren en basen, …). We verzorgen ook VOC-screenings.

 

 • Toolboxmeetings/sensibiliseringscampagnes
  Attentia biedt  toolboxmeetings en sensibiliseringscampagnes op maat aan.
  Enkele courante topics zijn: risicoanalysemethodes, correct gebruik van persoonlijke of collectieve beschermingsmiddelen, omgaan met keramische vezels en omgaan met asbest.
  We maken voor u graag een specifieke toolbox afgestemd op uw bedrijf, locatie en onderwerp.

 

 • Opleidingen
  Onze dienst arbeidshygiëne en toxicologie verzorgt opleidingen over chemische agentia en toxicologie.

 

Omgevingsfactoren en fysische agentia

 • Risicobeoordeling: onderzoek en omgevingsmetingen
  Bij de risicobeoordeling betreffende omgevingsfactoren en fysische agentia wordt een globale methodologie toegepast. We analyseren de werkomstandigheden, rekening houdend met de objectieve en subjectieve factoren.
  Onze preventieadviseurs onderzoeken het subjectieve aspect aan de hand van contacten met het betrokken personeel (interviews en vragenlijsten). Het objectieve aspect evalueren we door middel van omgevingsmetingen (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, verlichting, geluid en lawaai, trillingen, UV & IR en EM-stralingen, …).
  Van elke meetcampagne wordt een omstandig meetverslag opgesteld (inclusief voorstel/advies betreffende preventie- en beheersmaatregelen). Bij  lawaaimetingen kunnen we ook lawaaikaarten opstellen. Omgevingsmetingen worden ook vaak gecombineerd met een ergonomisch onderzoek [link].

 

 • Conformiteitsbeoordelingen
  De preventieadviseurs van Attentia staan u bij in het analyseren van de conformiteiten en non-conformiteiten inzake omgevingsfactoren en fysische agentia. Ze verstrekken ook graag advies rond onderwerpen zoals. ioniserende en niet-ioniserende stralingen (UV, elektromagnetische stralingen, …).

 

 • Opleidingen
  Onze dienst arbeidshygiëne en toxicologie verzorgt opleidingen over omgevingsfactoren en fysische agentia.

 

 • Toolboxmeetings/sensibiliseringscampagnes
  Voor bijkomende toolboxmeetings en sensibiliseringscampagnes op maat kan u eveneens terecht bij Attentia.

 

Biologische agentia

 • Risicobeoordelingen
  Bij de risicobeoordeling betreffende biologische agentia(bacteriën, schimmels, … ) kunnen onze preventieadviseurs beheers- en beleidsplannen opstellen en uitvoeren.
  We helpen u bij het opstellen en begeleiden van projecten betreffende binnenmilieu.
  Voor het uitwerken van een HACCP-beleid en het uivoeren van hygiëne-audits kan u bij onze experts terecht . Ook voor het opstellen en begeleiden van een legionellabeheersplan kan u een beroep doen op Attentia.

 

 • Microbiologische metingen/staalnames
  Naast het evalueren van de blootstelling aan schimmels, bacteriën en endotoxines, kunnen we ook microbiologische metingen en staalnames  uitvoeren. De microbiologische staalnames worden uitgevoerd  ter hoogte van luchtkanalen van luchtbehandelingsinstallaties (HVAC), muur- en plafondoppervlakten of in omgevingslucht. We gebruiken gestandaardiseerde meetmethoden om schimmels en gisten te bepalen.

 

 • Inspecties
  Onze preventieadviseurs verzorgen inspecties van de luchtbehandelingsinstallaties en de controle van het bevochtigingswater.

 

 • Conformiteitsbeoordelingen
  Naast het uitvoeren van de risicobeoordeling kunnen ondernemingen een beroep doen op onze preventieadviseurs voor het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen en algemeen advies.

 

 • Opleidingen
  Onze dienst arbeidshygiëne en toxicologie verzorgt naast sensibilisaties ook opleidingen over  biologische agentia.

 

Het Sick Building Syndroom (SBS)

Het Sick Builbing Syndroom of SBS wordt gekenmerkt door één of meerdere niet-specifieke symptomen die zich kunnen uiten ter hoogte van de huid, de ogen, de slijmvliezen, de luchtwegen en/of het centraal zenuwstelsel. Hoofdpijn, duizeligheid, irritatie en algemene lustloosheid  zijn vaak aanslepende klachten.

Vaak zijn de symptomen te wijten aan een niet optimaal werkende airconditioning (microbiologische vervuiling) en/of niet-optimale klimaatomstandigheden. De gezondheidsklanten kunnen ook veroorzaakt worden door de aanwezigheid van chemische agentia.

Bij het opstellen van de risicobeoordeling moeten in het geval van SBS sterk rekening met zowel de biologische, fysische als  chemische agentia. Ons stappenplan ondersteunt u in de verschillende fases van uw beoordeling: We verzorgen voor u: het onderzoek naar gezondheidsklachten op basis van vragenlijsten/interviews, observaties en basisinspecties ter plaatse en staalnames van biologische agentia. Ook voeren we klimaatmetingen en meetcampagnes ivm chemische agentia uit.

Van elke meetcampagne bezorgen we u een omstandig meetverslag met concrete voorstellen en advies inzake preventie- en beheersmaatregelen.

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer