Primaire tabs

U bent hier

45+ en vitaal, gemotiveerd en geëngageerd aan de slag

Dat we allemaal langer zullen moeten werken staat buiten kijf. Maar hoe pakt u het aan om het takenpakket voor uw medewerkers werkbaar te houden? M.a.w. hoe houdt u als kmo uw 45-plussers langer én met goesting aan de slag? De overheid riep in 2013 het verplichte ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ of cao 104 in het leven. Ondernemingen zien deze maatregel vaak als een administratieve last, terwijl het net een opportuniteit is om 45-plussers vitaal aan het werk te houden!

Het werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Download de infographic!

CAO 104 - Het werkgelegenheidsplan oudere medewerkers

Cao 104 bepaalt dat elke onderneming met meer dan 20 medewerkers een werkgelegenheidsplan moet opstellen om het aantal medewerkers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.

Het plan lijst 8 actiedomeinen op om dit te realiseren. We sommen ze hierna even op en inspireren u alvast met een aantal eenvoudige maatregelen die u als kmo kunt toepassen om aan die domeinen tegemoet te komen.

1. Selectie en aanwerving

Werknemers van 45 en ouder, hebben heel wat expertise en ervaring opgebouwd. Een interessante doelgroep om u op te richten bij selectie en aanwerving. Heeft u binnen uw onderneming meerdere generaties aan de slag?

 

Dan is onze workshop  intergenerationeel samenwerken  zeker en vast iets voor u.

3. Loopbaanontwikkeling en –begeleiding

Bij Attentia bieden we in dit kader een aantal heel specifieke diensten aan. Zo is er de opleiding ‘Eindeloopbaan: van tijdskrediet tot vervroegd pensioen’ of de workshop ‘Oud is niet out’ waarbij we ervoor zorgen dat er een positieve mindset is in relatie tot het langer en anders werken.

2. Talent Management

De ontwikkeling van de competenties en de kwalificaties van de medewerkers, inclusief de toegang tot opleidingen.

Heel wat opleidingen kunnen daarvoor in aanmerking komen. Wij denk bijvoorbeeld aan een traject rond vitaal leiderschap, een opleiding tot vertrouwenspersoon, een EHBO-opleiding, een opleiding tot preventieadviseur, ….

4. Mogelijkheid tot interne mutatie

Ook hier kan een opleiding tot vertrouwenspersoon, een opleiding tot preventieadviseur, … ervoor zorgen dat de medewerker de nodige competenties verwerft om een ietwat andere functie-invulling te verwerven die meer aansluit bij de mogelijkheden en de competenties.

5. Aanpassing arbeidstijd en –omstandigheden

Hierbij helpt onze dienst Legal Partners u graag verder. Zij verstrekken juridisch advies en gaan na wat de mogelijkheden zijn binnen uw onderneming.

 

7. Gezondheid en preventie & bescherming

De gezondheid van de werknemer primeert en preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen zijn noodzakelijk om aan het werk te blijven. 

Hiertoe biedt Attentia u: 

6. Erkenning van verworven competenties

Dit kan door het toekennen van bepaalde bonussen of warrants of ervoor te zorgen dat u marktconform verloont. Onze consultants staan u graag bij om de mogelijkheden en opportuniteiten van loon- en/of bonusoptimalisatie te bekijken.

8. Andere maatregelen 

Naast al het bovenstaande, zijn er uiteraard nog wel maatregelen die u kunt treffen om uw 45-plussers te behouden of te verhogen: . Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat wettelijke voordelen vanaf 55 jaar. Hierbij kan onze afdeling Legal Partners u helpen.

Eureka

Meer informatie?

Ga dan zeker eens een kijken op Eureka, waar u ons aanbod rond cao 104 terugvindt met extra informatie per dienst.

Ontdek ons aanbod

Webshop

U wilt wettelijk in orde zijn voor cao 104?

Wij bieden u in onze webshop een basismodel werkgelegenheidsplan oudere werknemers aan, waarin de actiegebieden uit cao 104 zijn overgenomen. In dit model kunt u per actiegebied zien wat er voor uw organisatie van toepassing is en het plan meteen gebruiken.

Naar de Webshop

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer