Primaire tabs

Bereken uw opzegtermijn

Als u zelf ontslag neemt of ontslagen wordt heeft u steeds te maken met een opzegtermijn. U kan niet van de ene op de andere dag vertrekken en moet  in de meeste gevallen nog een periode doorwerken bij uw werkgever*.

Hoe lang uw opzegperiode is, wordt bepaald door de anciënniteit die u opgebouwd heeft en in mindere mate door uw statuut (arbeider, bediende, hoger kaderlid).

Op 1 januari 2014 werd de wetgeving rond opzeggingstermijnen grondig hervormd. Met deze tool kan u uw opzegperiode berekenen**. Heeft u recht op een verbrekingsvergoeding? Die kan u hier berekenen.

 

 

In samenwerking met Jobat

(*) De datum verschilt naargelang de vorm van het ontslag. Bij een verbreking met een verbrekingsvergoeding moet de dag van de verbreking ingevuld worden. Bij een ontslag met een te presteren opzegtermijn, moet de datum voorafgaand aan de aanvangsdatum van de opzegtermijn ingevuld worden.

(**) De resultaten van deze simulatie zijn louter informatief. Jobat en Attentia zijn niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van eender welke aard.