Primaire tabs

Helpt uw onderneming de loonkloof te dichten?

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is vandaag nog een feit. Dat bewijst onderzoek van Attentia bij 90.000 bedienden. Wij lichten er één bevinding uit: bij de starterslonen van de laatste vijf jaar zien we een verschil van 7 % of gemiddeld 175 euro bruto in het nadeel van de vrouw.

Begin dit jaar moeten ondernemingen opnieuw in kaart brengen hoever het bedrijf staat op het vlak van een genderneutrale loonstructuur. Wij leveren de cijfers aan die u moet rapporteren in de wettelijk verplichte analyse van de bezoldigingsstructuur binnen uw onderneming. En we doen méér dan dat. Is er sprake van een loonkloof en wilt u die wegwerken? Dan staan onze specialisten u bij om actie te ondernemen.

 

Attentia zorgt voor een complete en
correcte loonkloof rapportering

 

Analyseverslag

AnalyseverslagAnalyseverslag van de bezoldigingsstructuur van uw medewerkers: wij bezorgen u de cijfers die u moet rapporteren. Het rapport wordt doorgestuurd volgens de lay-out die de overheidsdienst voorschrijft.

Telt uw bedrijf gemiddeld ten minste 50 medewerkers? Dan dient u voor de boekjaren 2017 en 2018 verplicht een analyseverslag op te maken waarin de bezoldigingsstructuur wordt geanalyseerd. Het analyseverslag moet het mogelijk maken om te bepalen of uw onderneming een genderneutraal bezoldigingsbeleid voert en, als dat niet het geval blijkt te zijn, daartoe te komen via overleg met de personeelsafvaardiging. Het verslag wordt binnen drie maanden na het afsluiten van het boekjaar besproken in de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging.

Inzicht

InzichtInzicht in het analyseverslag en grafische voorstelling. We helpen u om het analyseverslag met kennis van zaken te bespreken met uw vakbondsafvaardiging. We berekenen de loonkloof in uw bedrijf en we maken een stand van zaken op voor uw bedrijf van de variabelen die een invloed zouden kunnen hebben op het loonverschil tussen vrouwen en mannen.

 

Actieplan om de loonkloof te dichten

ActieplanDe analyse ligt op tafel. Hoe gaat het nu verder? De ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging bepaalt in overleg met u of actie opportuun is. Ook daarin kunnen wij u ondersteunen.

De focus van een actieplan kan uitgaan naar:

  • benchmarking
  • een genderneutrale functieclassificatie
  • betere work-life balance: flexibilisering arbeidsomstandigheden, thuiswerk,...
  • cultuurverandering: tijdskrediet, ouderschapsverlof, ...

 

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

Onze multidisciplinaire specialisten helpen u om het actieplan op te stellen
en in de praktijk te brengen volgens uw specifieke situatie.