“We betalen minder, winnen tijd en kunnen onze klanten zelfs een betere kwaliteit bieden.”
Jean-Benoît Scheen, directeur Human Resources, UDIL.GE

Udil.GE is een werkgeversorganisatie die werknemers een arbeidsovereenkomst aanbiedt en hen ter beschikking stelt van de aangesloten bedrijven voor korte of lange opdrachten, met aangepaste uurroosters naargelang de behoeften van elke gebruiker. Daarvoor moet Udil.GE kunnen terugvallen op een sociaal secretariaat dat in staat is om flexibel en transparant te werken, zonder risico op fouten. Attentia zorgde binnen een zeer korte tijdspanne voor de tijdige omschakeling, een beter zicht op de loonberekeningen en tijdswinst.

Udil werkt onder andere met werknemers die niet konden blijven na de reorganisatie van ArcelorMittal en bood hen bijscholingen en herplaatsingsmogelijkheden bij een van de aangesloten werkgevers aan. In het kader van hun zoektocht naar een nieuwe baan werden de werknemers ter beschikking gesteld van een van de aangesloten werkgevers, terwijl Udil hun loon bleef betalen. Daarvoor was een specifiek sociaal secretariaat nodig.

 

Download de volledige case

Uitdagingen

  • Foutloze loonverwerking voor de verschillende arbeidsregimes
  • Meer transparantie rond de loonverwerking vóór uitbetaling
  • Minder administratie

Oplossingen

  • Loonadministratie via eVolution
  • Partner voor kinderbijslagfonds

Resultaat

  • Migratie binnen de gestelde deadline, met:
  • Een beter zicht op de loonberekeningen
  • Meer vertrouwen van de werknemers in een foutloze loonfiche
  • Tijdswinst en interne kostenbesparingen
  • Meer tijd om de dienstverlening aan de leden van Udil.GE te verbeteren
2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer