“Attentia begeleidt ons op een zeer professionele, neutrale en objectieve wijze.”
Werner Van Der Vurst, Manager HR & Facilities, Stater

“We hebben de markt bevraagd en Attentia kwam er als beste uit. Attentia kon ons ervan overtuigen dat SENSOR aan bedrijven een wetenschappelijk onderbouwde manier biedt om het werkklimaat in hun omgeving te meten, te vergelijken én te verbeteren,” vertelt Werner Van Der Vurst.

De SENSOR werd bij Stater afgenomen begin 2016. Alle 153 (vaste én tijdelijke) medewerkers ontvingen de vragenlijst via een uitnodiging per mail, met een extra herinnering na een paar dagen. Iedereen kreeg gedurende 12 dagen de kans om deel te nemen. De participatiegraad bedraagt 61% of twee derden van alle mede- werkers, waardoor de resultaten representatief genoeg zijn voor de werkbeleving bij Stater.

 

Download de volledige case

Uitdagingen

  • Professionele begeleiding bij de naleving van de wet Welzijn met de verplichte psychosociale bevraging
  • Gestructureerde aanpak van een neutrale en objectieve specialist
  • Meer inzicht in (langdurig) absenteïsme, in stress- en motivatiebronnen en engagement.

Oplossingen

  • SENSOR online bevraging en analyserapport met dashboards
  • Analyse en advies als aanzet tot concrete actieplannen
  • Externe dienst preventie en bescherming met een Attentia bedrijfsarts

Resultaat

  • Meer kennis over hoe de medewerkers zich voelen en met welke werkaspecten Stater het verschil kan maken
  • Goed voorbereid naar een intern werkoverleg met de sociale partners om de plannen samen vorm te geven
2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer