“De combinatie van een sociaal secretariaat met een dienst preventie en bescherming is van onschatbare waarde om de hedendaagse uitdagingen succesvol aan te pakken.”
Geert Polfliet, Algemeen directeur, Placidus vzw

Placidus vzw kiest bewust voor het sociaal secretariaat én voor de dienst preventie en bescherming van Attentia om de werknemerstevredenheid naar een hoger niveau te tillen én betere bedrijfsresultaten te behalen. Op basis van gecombineerde data van zowel HR als welzijn wil Placidus verrijkende inzichten krijgen om haar personeel langer én gemotiveerder aan de slag te houden.

“De woonzorgsector staat voor enorme uitdagingen”, vertelt Geert Polfliet, algemeen directeur van Placidus vzw, een netwerk van verschillende zorginitiatieven. “We moeten meer en langer werken, maar hoe organiseer je werkbaar werk en hoe hou je het personeel gemotiveerd?” Een aantal jaren geleden nam de ontevredenheid bij het personeel toe, met een stijgend absenteïsmecijfer tot gevolg. De toename van zowel kort als lang ziekteverzuim resulteerde in veel personeelsverloop. De hiërarchische organisatiestructuur werd in vraag gesteld en al snel bleek dat de menselijke waarden en normen niet langer vertaald werden in de bedrijfsstrategie. “Er werd te weinig rekening gehouden met de inspraak van medewerkers. Een cruciale denkfout aangezien onze mensen veel betere kunnen inschatten hoe bepaalde processen anders en beter kunnen.”

Download de volledige case

Uitdagingen

 • Ontevredenheid over loonbeleid (verlengde loopbaan)
 • Weinig werknemersinspraak, veel ziekteverzuim en personeelsverloop
 • Te weinig inzicht in werknemersproblematieken

Oplossingen

 • Zelfsturende teams
 • Kwalitatieve basis-dienstverlening sociaal secretariaat
 • Kwalitatieve basis-dienstverlening Preventie & bescherming
 • Flexibel verlonen met een pilootproject ‘cafetariaplan’
 • Welzijnsinitiatieven zoals yoga en mindfulness

Resultaat

 • Minder ziekteverzuim
 • Meer werknemers-tevredenheid en betere bedrijfsresultaten
 • Meer inzichten op vlak van HR en welzijn
 • Employer branding en een innovatief imago
2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer