“Dit pilootproject met Attentia is geslaagd: het absenteïsmecijfer is bijna gehalveerd van 6,66% in 2013 naar 3,67% in 2015.”
Erik Debackere, Social Manager, D’leteren

D’Ieteren kon op twee jaar tijd het absenteïsme van een pilootgroep halveren met een positief aanwezigheidsbeleid. Samen met Attentia kiest D’Ieteren voor een integrale aanpak waar gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid centraal staan: proactief met acties om iedereen gezond te houden en reactief voor wie dreigt uit te vallen of uitgevallen is om hen aan het werk te houden of om hen zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen.

 

Download de volledige case

Uitdagingen

 • Medewerkers vitaal en geëngageerd houden
 • Vermijden dat medewerkers uitvallen
 • Re-integratie van langdurig afwezigen bespoedigen
 • Snel op de bal spelen, met een uniforme en gestructureerde aanpak

Oplossingen

 • Strategische begeleiding bij visie, missie en opzet van een welzijns- en preventiebeleid
 • Stress en engagement- metingen
 • Intervisiemomenten met lijnmanager en terugkoppeling naar arbeidsgeneesheren
 • Dashboards om beleidsmaatregelen en evoluties op te volgen
 • Analyse en preventie van rugklachten
 • Opleidingen zoals coachend leiderschap, verzuimgesprekken ...

Resultaat

 • Het absenteïsmecijfer is zo goed als gehalveerd van 6,66% in 2013 naar 3,67% in 2015
 • Positief werkklimaat waarbij de werkgever betrokkenheid toont en op een positieve manier contact neemt bij ziekte
 • Inventarisatie van alle positieve acties en uitwerking van een corporate vitality beleid
 • Verhoogd bewustzijn rond veerkracht
2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer