“Dit pilootproject met Attentia is geslaagd: het absenteïsmecijfer is bijna gehalveerd van 6,66% in 2013 naar 3,67% in 2015.”
Erik Debackere, Social Manager, D’leteren

D’Ieteren kon op twee jaar tijd het absenteïsme van een pilootgroep halveren met een positief aanwezigheidsbeleid. Samen met Attentia kiest D’Ieteren voor een integrale aanpak waar gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid centraal staan: proactief met acties om iedereen gezond te houden en reactief voor wie dreigt uit te vallen of uitgevallen is om hen aan het werk te houden of om hen zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen.

Social Manager Erik Debackere vertelt over hun aanpak: “Eerst hebben we samen met Attentia de oorzaken van verzuim in kaart gebracht. We gaan de zieken zeker niet negatief benaderen. We nemen actief contact bij 1 maand afwezigheid. Hierop krijgen we 80% positieve respons, waarbij er contact is en een afspraak wordt gemaakt voor het begeleidingsprogramma in 4 fases. Er volgt een gesprek thuis of op het werk en in een later stadium met een sociaal medisch team. Vaak bieden we zorg-op-maat bij bv. psychosociale problemen of bij rugproblemen via het fonds van beroepsziekten gekaderd in een breed preventiebeleid. Soms lukt het om aangepast werk te vinden maar niet altijd is er een post vrij. Soms moeten we ook naar beroepsheroriëntering toe werken. Attentia begeleidt ons op strategisch vlak, met onze visie en missie, maar ook bij de intervisiemomenten met lijnmanagers en de terugkoppeling naar onze interne arbeidsgeneesheren. De dashboards helpen ons om beleidsmaatregelen en evoluties op te volgen. Op die manier kunnen we leren uit onze ervaringen en preventief werken aan meer welzijn en duurzame inzetbaarheid op het werk.”

 

D'Ieteren Case study Attentia

Uitdagingen

 • Medewerkers vitaal en geëngageerd houden
 • Vermijden dat medewerkers uitvallen
 • Re-integratie van langdurig afwezigen bespoedigen
 • Snel op de bal spelen, met een uniforme en gestructureerde aanpak

Oplossingen

 • Strategische begeleiding bij visie, missie en opzet van een welzijns- en preventiebeleid
 • Stress en engagement- metingen
 • Intervisiemomenten met lijnmanager en terugkoppeling naar arbeidsgeneesheren
 • Dashboards om beleidsmaatregelen en evoluties op te volgen
 • Analyse en preventie van rugklachten
 • Opleidingen zoals coachend leiderschap, verzuimgesprekken ...

Resultaat

 • Het absenteïsmecijfer is zo goed als gehalveerd van 6,66% in 2013 naar 3,67% in 2015
 • Positief werkklimaat waarbij de werkgever betrokkenheid toont en op een positieve manier contact neemt bij ziekte
 • Inventarisatie van alle positieve acties en uitwerking van een corporate vitality beleid
 • Verhoogd bewustzijn rond veerkracht