“Op 1 jaar tijd werd er al vooruitgang geboekt: meer dan 100 werkhervattingen en een hoge medewerkerstevredenheid over de contacten met de verpleegkundige.”
Jan Heyvaert, Director Human Resources, AG Insurance

Samen met Attentia ontwikkelde AG Insurance ‘Welcome Back@Work’, een ambitieus programma dat langdurig zieken actief aanspoort om contact op te nemen met hun arbeidsgeneesheer, om samen de juiste condities te scheppen voor een vlotte herstart. Deze positieve en gestructureerde aanpak past perfect binnen het kader van Well@work, een brede waaier aan welzijnsinitiatieven.

AG Insurance startte recent met meer intensieve opvolging van langdurig zieken, waarbij de verpleegkundige proactief contact neemt na 6 weken ziekte. Jan Heyvaert, Directeur HR AG Insurance : “De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van Attentia hielp daarbij door een opleiding op maat te voorzien voor de verpleegkundigen, die heel praktisch en nuttig bleek met technieken voor contactname; wat kan je vragen en wat niet, gezien de medische gevoeligheden. Het is een kwestie van aandacht te geven, opvolging te verzekeren en te oriënteren naar een werkhervattingsonderzoek.”

 

AG Insurance Case study Attentia

Uitdagingen

 • Positieve en gestructureerde aanpak van absenteïsme
 • Well@work beleid doortrekken naar wie afwezig is door ziekte
 • Plan van re-integratie van langdurig afwezigen

Oplossingen

 • Strategische begeleiding, visie en missie
 • Uitnodiging per brief tot vrijwillige begeleiding na 4 weken afwezigheid
 • Opleiding opvolggesprekken met de interne verpleegkundigen
 • Begeleiding van de leidinggevenden voor de organisatie van de graduele werkhervatting

Resultaat

 • Op een jaar tijd sloeg het Welcome back-programma aan bij de helft van langdurig afwezigen
 • Meer dan 50% werkhervattingen
 • Actieve deelname van de leidinggevenden
 • Positief werkklimaat, waarbij de werknemer de opvolging apprecieert
2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer