Een nieuw tijdperk voor functieclassificatie

Het hybride waarderingsmodel van STYR kijkt op een andere manier naar functiewaardering dan de klassieke systemen aanwezig op de Belgische markt. Bij hybride waarderen wordt er gekeken naar de job, maar ook naar de talenten van de medewerker die de job uitoefent. Het benodigde probleemoplossend vermogen van de mens om het werk goed uit te voeren staat hierbij centraal. 

image

Jouw uitdagingen

Bestaande methodes voor functieclassificatie zijn vaak omslachtig, ingewikkeld en zeer analytisch. De implementatie en het onderhoud ervan zijn vaak ook een werk van lange adem. Bovendien ben je als bedrijf vaak afhankelijk van de consultants die de methodes aanbieden.

* Complexe, zware analytische methodes

* Log proces dat veel tijd in beslag neemt

* Er kruipt veel werk in het helder krijgen van alle functiebeschrijvingen

* Het totale traject is vaak zeer duur

* HR-professionals worden afhankelijk van externe consultants

* Er wordt enkel rekening gehouden met de functie en niet met de medewerker

image

Onze oplossing

De STYR-methode is pragmatisch, eenvoudig en flexibel. In enkele stappen heb je je functieclassificatie en jobmatrix klaar. Dankzij de gebruiksvriendelijke online tool is de methode voor iedereen toegankelijk, en blijft HR dus owner.

* Eenvoudig en concreet model met gebruiksvriendelijke tooling

* Functies zijn ingedeeld in enkele korte stappen (dit is uniek in België!)

* Gemeenschappelijke taal voor HR, management en medewerkers

* Economische oplossing voor bedrijven

* HR blijft owner en wordt niet afhankelijk van externen Aandacht voor organisatie, mens en functie

Meer weten over de vele voordelen van het STYR-model?

Download snel onze brochure