Het mobiliteitsbudget: meer dan een bedrijfswagen

Het wettelijk mobiliteitsbudget is niet enkel een alternatief voor de traditionele bedrijfswagen.

Het stelt medewerkers in staat hun bedrijfswagen (of het recht daarop) te ruilen voor een jaarlijks budget. Dat mobiliteitsbudget wordt berekend op basis van de total cost of ownership (TCO) van de bedrijfswagen die ze aan zich voorbij laten gaan.

Met dit budget kunnen medewerkers daarna kiezen uit een breed aanbod aan vervoersoplossingen en andere voordelen.

De overheid heeft dit mobiliteitsbudget onderverdeeld in 3 pijlers:

1

De milieuvriendelijke bedrijfswagen

Je medewerkers kiezen voor een elektrische wagen of een kleinere wagen met minder uitstoot. Het te besteden budget komt overeen met het TCO (Total Cost of Ownership) van de wagen. Let wel, in de praktijk is het niet eenvoudig een wagen te vinden in dezelfde prijsklasse als de wagen waar je medewerker van afziet.

2

Duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten

Je medewerkers kiezen voor een duurzaam vervoersmiddel zoals: 

 • Een fiets
 • Een elektrische motorfiets  
 • Openbaar vervoer
 • Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer 
 • Een deelauto 
 • … 

Woont je medewerker in een straal van 10 km rond de werkplaats? Dan kan hij/zij huurgelden, intresten of kapitaalsaflossingen van zijn/haar hypothecaire lening financieren met het mobiliteitsbudget. 

3

Jaarlijkse uitbetaling in cash

Het gedeelte van het mobiliteitsbudget dat je medewerkers niet opgebruiken in de eerste of tweede pijler, kan één keer per jaar cash uitbetaald worden.

Opgelet: de bijzondere werknemersbijdrage (RSZ-bijdrage) op dit saldo bedraagt 38,07% .

Een mobiliteitsplan geeft jouw medewerkers meer keuzevrijheid

Wat je een extra troef in je personeelsbeleid oplevert. Hier zijn nog 5 andere redenen waarom elke organisatie een mobiliteitsbudget moet overwegen.

Maximaliseer je voordeel!

De voordelen van het mobiliteitsbudget voor jou als werkgever?

 

 • Vrijstelling van persoonlijke en patronale RSZ-bijdragen
 • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelasting
 • 100% fiscale aftrekbaarheid

image
Wat je nog moet weten over het mobiliteitsbudget
 • Welke bedrijfswagens kunnen als budget worden aangewend?

  Zowel personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, minibussen en ‘valse’ lichte vrachtauto’s komen in aanmerking. Op voorwaarde dat zij door de werkgever, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet kosteloos, aan de medewerker ter beschikking worden gesteld voor persoonlijk gebruik. Onder persoonlijk gebruik valt zowel het privégebruik als het woon-werkverkeer.

 • Is het wettelijk verplicht om het wettelijk mobiliteitsbudget aan te bieden?

  Als werkgever beslis je zelf of je deze mogelijkheid aanbiedt. Als je besluit dit aan te bieden, moet je de eventuele voorwaarden die je hieraan verbindt bij de invoering aan alle medewerkers meedelen, ook al bied je dit enkel aan voor een bepaalde categorie van medewerkers.

 • Hoe wordt het mobiliteitsbudget berekend?

  Het bedrag van het mobiliteitsbudget komt overeen met de jaarlijkse bruto kosten voor de werkgever voor de bedrijfswagen, dit komt eigenlijk neer op de 'full TCO' (total cost of ownership). Met inbegrip van de fiscale en parafiscale lasten, inclusief de verworpen uitgaven en de daarmee gerelateerde kosten die zijn opgenomen in het bedrijfswagenbeleid. Dit zijn onder andere de financieringskosten, de brandstofkosten en de verschuldigde patronale CO2-bijdrage. 

  Het mobiliteitsbudget moet een minimum van € 3.000 bedragen. Het mag maximum 20% van het totale brutoloon (zoals bedoeld in de Loonbeschermingswet) zijn, met een absoluut maximum van € 16.000 per kalenderjaar.

 • Hoe kan de medewerker het mobiliteitsbudget aanvragen?

  De aanvraag door de medewerker om een mobiliteitsbudget moet steeds schriftelijk gebeuren. De werkgever beslist om hier al dan niet op in te gaan en communiceert zijn beslissing eveneens schriftelijk aan de medewerker.   

  Een formele aanvraag en een positieve beslissing vormen samen een overeenkomst. Deze overeenkomst maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst en geldt als sociaal document. Het is belangrijk dat het initieel bedrag van het budget vermeld wordt en dat deze overeenkomst wordt afgesloten voorafgaand aan de eerste toekenning van het budget.

 • Is de implementatie van dit budget tijdsintensief voor mijn onderneming?

  Neen, Attentia helpt je om zorgeloos het mobiliteitsbudget in te voeren in jouw onderneming. Dankzij onze knowhow op juridisch en technisch vlak kan je deze implementatie met een gerust hart uitbesteden. We bieden een standaardpakket aan, maar kunnen indien gewenst ook op maat werken.

Neem contact met ons op
Bel ons
Stuur een mail
Antwoord binnen 48u
info@attentia.be
Stel je vraag online
Antwoord binnen 48u