Primaire tabs

U bent hier

Grensoverschrijdende tewerkstelling

Internationale tewerkstelling (detachering, salary splits, buitenlandse kaderleden…) brengt  allerlei specifieke vragen met zich mee. Attentia biedt u advies en ondersteuning op het vlak van onder meer:

  • toepasselijk arbeidsrecht
  • toepasselijk sociale zekerheidsregime
  • fiscale heffingsbevoegdheid
  • verwerking in de Belgische payroll
  • zoeken naar buitenlandse partners voor de buitenlandse loonberekening en aangiften
  • verwerking van de buitenlandse elementen in een ‘shadow payroll’ in België

Als u dat wenst, kunnen we, naast adviseren, ook een rol spelen inzake coördinatie met buitenlandse partners, of inzake loonverwerking in België of in het buitenland.