Als werkgever bent u verplicht de risico's die verbonden zijn aan uw bedrijfsactiviteiten te analyseren, of te laten analyseren.  Die risicoanalyse is de basis voor uw globaal preventieplan.  De kleinere bedrijven die niet beschikken over een interne preventieadviseur niveau I of II (C- en D bedrijven)  moeten deze risicoanalyse voorleggen aan hun externe dienst, zodat die kan beoordelen of de analyse een gezonde basis kan zijn voor het globaal preventieplan.


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: risicobeheersing

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer