Het is de wet die voor alle onderworpen werknemers de frequentie van het onderzoek voorschrijft (meestal jaarlijks, voor sommigen om de 3 of 5 jaar). Voor de gerichte onderzoeken is het de arbeidsgeneesheer die de frequentie bepaalt aan de hand van de resultaten van de risicoanalyse .
 


Lees meer artikels over: Preventie en bescherming

Labels: gezondheidstoezicht

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer